Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Löften för klimatet

Idag undertecknade Älvkarleby kommun hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. 30 aktörer deltog i ceremonin på Uppsala slott.

Negativ påverkan på klimatet måste minska på alla nivåer, även regionalt och lokalt. I länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram "Färdplan för ett hållbart län" finns 21 prioriterade åtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson och kommundirektören Maria Wikström undertecknade hållbarhetslöftena vid en ceremoni på Uppsala slott. Totalt står 30 aktörer i länet bakom åtgärdsprogrammet. Alla åtar sig att genomföra ett eget urval av de regionala åtgärderna.

Älvkarleby kommun lovar att fokusera på sju av åtgärderna. Bland annat ska vi

  • Bidra till att öka gång och cykling genom att ordna säkra och attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel. Vi ska se till att cykel- och gångvägar hänger i hop i stråk. Skolor, resecentra och arbetsplatser blir prioriterade områden.
  • Halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner, genom att byta till fossilfria drivmedel för egna arbetsmaskiner och ställa krav på fossilfria maskiner i upphandlingar.
  • Minska klimatpåverkan från måltider och bygg- och anläggningsprojekt.
  • Öka produktion och användning av förnybar energi genom att t ex installera solceller vid nybyggnation.

 

Foto: Göran Ekeberg

Sidan granskades senast 2024-05-23