Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gävle hjälper till

På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden handlägger nu tillståndsenheten i Gävle kommun ansökningar om att servera och sälja alkohol och tobak.

När den tidigare alkoholhandläggaren gick i pension fick Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för utredningar och tillsynsuppdrag som utförs enligt alkohollagen och tobakslagen. Den hanteringen har nu nämnden gett tillståndsenheten i Gävle kommun uppdraget att utföra.

Förändringen innebär ingen skillnad varken för den som har ansökt eller planerar att lämna in en ny ansökan. Blanketter och kompletterande handlingar skickas som vanligt till Älvkarleby kommun men hanteras av handläggarna i Gävle. De är vana vid hanteringen och tar helt enkelt över de ärenden som redan är påbörjade.

"Deras erfarenhet är en garanti för att handläggningen kommer att vara effektiv och rättssäker även i fortsättningen," säger Sandra Brandt, administratör i SBN.

Har du frågor?

Kontakta tillståndsenheten i Gävle via e-post tillstandsenheten@gavle.se eller
telefon 026-17 80 00.

Sidan granskades senast 2020-02-06