Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny fickpark i Älvkarleby

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att skapa en så kallad fickpark där Brännmovägen möter Östanåvägen i Älvkarleby. Nu återstår endast vissa markarbeten och planteringar innan parken står färdig.

En fickpark är en liten park bland tätare bebyggelse som är tillgänglig för allmänheten.

Fickparken i Älvkarleby går i liknande tema som sin motsvarighet i Skutskär med cortenplåt, droppformade planteringar och rostiga toner.

Mikael Häggström, driftchef för tekniska avdelningen, berättar att ambitionen med fickparkerna har varit att skapa trivsamma gröna rum för möten och eftertanke. Valet av placering av parken i Älvkarleby var enligt honom ganska enkelt.

”Det fanns en relativt stor tom yta där vi kände att det fanns potential. Den ligger centralt i Älvkarleby, vilket gör den lätttillgänglig för många. Förhoppningen är att folk ska se parken som en möjlighet till att stanna upp och reflektera i vardagen”.

Fickparken i Skutskär invigdes 2019, och det här är nästa steg i ett mer långsiktigt arbete med utsmyckning i övriga delar av kommunen.

”Vi vill att hela kommunen ska leva. Det finns så många fina platser runt om i kommunen, och vi ser att det finns möjligheter att göra dem ännu vackrare”, säger Mikael.

I nuläget finns inga konkreta planer på hur det fortsatta arbetet kommer ser ut, men tanken är att det ska finnas en röd tråd mellan utsmyckningarna runt om i kommunen.

”Vår tanke är att skapa miljöer som passar på orten. I Skutskär och Älvkarleby såg vi att det fanns bra möjligheter att skapa fickparker. Hur det kommer se ut i de andra orterna vet vi inte i nuläget, och det är många saker som spelar in i det arbetet”.

Fickparken i Älvkarleby beräknas vara klar under våren 2020.

Sidan granskades senast 2020-02-07