Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommundirektören har ordet

Vi befinner oss i en historiskt utmanande tid där vår kapacitet ställs på prov. Vi vet inte hur situationen kommer att utvecklas, men vi måste göra allt som står i vår makt för att minska smittspridningen så långt som möjligt.

Jag förstår att ovisshet kan vara en källa till oro. Vi uppdaterar därför löpande information för dig som medborgare på www.alvkarleby.se/corona.

Följ informationen här och ta dig gärna tid att följa myndigheternas pressträff kl. 14.00 dagligen. Du hittar pressträffarna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör vi?

Vi har aktiverat vår krisorganisation och arbetar aktivt för att försöka förhindra smittspridning såväl i den egna verksamheten som ute i samhället. Vi identifierade tidigt behovet av att skydda våra äldre och våra riskgrupper och införde, som en av de första kommunerna i landet, vårt servicecenter i samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG). De hjälper äldre och andra i riskgrupp att handla och hämta ut läkemedel. FRG har hittills utfört ett hundratal uppdrag och efterfrågan ökar stadigt, vilket är glädjande.

De åtgärder som utförs i samhället i syfte att minska smittspridningen får ekonomiska konsekvenser för näringslivet. Vi har därför beslutat om ett åtgärdspaket i syfte att hjälpa lokala näringsidkare. Några exempel är att vi ger möjlighet att skjuta fram tillsynsavgifter och kontrollavgifter, kortar ner betalningstiden för leverantörer och skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.

I vård- och omsorgsverksamheten är fokus för närvarande att säkerställa tillgången på skyddsutrustning. Målsättningen är att säkra upp ordentlig tillgång av godkänt skyddsmateriel, men eftersom bristen i hela landet är stor, så sker även tillverkning av eget materiel.

Vad kan du som medborgare göra?

Det viktigaste du som medborgare kan göra nu är att bidra till att minska smittspridningen. Följ de föreskrifter och allmänna råd som folkhälsomyndigheten tagit fram.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Besök inte äldre släktingar och vänner.
  • Avstå från onödiga resor.

Tillhör du riskgruppen?

Är du 70 år eller äldre så tillhör du en riskgrupp och kan få hjälp av oss att handla och få hem livsmedel och mediciner. Det gäller om du saknar hemtjänst och inte har någon vän eller anhörig som kan uträtta dina ärenden. Du som är yngre än 70 år och tillhör en riskgrupp kan också få hjälp att hämta ut receptbelagd medicin. På vardagar kl. 9-12 kan du ringa 026-831 00 för att få hjälp av FRG.

Tillsammans kan vi ta ansvar för oss själva, varandra och på så sätt begränsa smittspridningen. Tillsammans tar vi ansvar för att Sveriges strategi lyckas!

Maria Wikström
kommundirektör

Bild på Maria Wikström, kommundirektör
Sidan granskades senast 2022-06-21