Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ren rutin

För hemtjänsten är basala hygienrutiner alltid a och o.
I coronatider är de särskilt viktiga att följa och jobbet blir ibland lite annorlunda.

Att använda rätt klädsel när man vårdar flera vårdtagare är alltid viktigt. Det gäller oavsett vilka virus och bakterier som förekommer. Personalens ordinarie arbetskläder är bussarong och byxa. I vanliga fall fungerar plastförkläde, skoskydd och handskar som basalt skydd. Skyddsutrustningen de nu behöver, förutom skoskydd och handskar, är långärmat förkläde eller rock, munskydd och visir.

Hittills har Region Uppsala beslutat om relativt få provtagningar i Älvkarleby kommun. Därför måste personalen behandla alla brukare med förkylningssymptom som om de har covid-19. Det innebär att det går åt mycket skyddsutrustning.

Hos brukare med förkylningssymptom byter personalen om utanför dörren när de ska göra ett besök. De spritar händerna innan och efter påklädning, efter varje handskbyte och efter varje besök.

Bild på Kina Holmgren och Hannah Lundqvist.

"Det tar lite längre tid än vanligt, men betyder mycket för att begränsa smitta", berättar Kina Holmgren och Hannah Lundqvist som båda jobbat länge i hemtjänsten.

De upplever att de flesta brukarna både förstår och accepterar myndigheternas allmänna råd.

"De som kan tar nog en promenad ibland, men de undviker sociala kontakter så våra besök är lite extra uppskattade nu. Många följer också nyheterna och har bra koll på läget så vi får sällan frågor om corona", säger Hannah.

Sedan tidigare har varje arbetsgrupp ett hygienombud som hjälper andra att följa de basala hygienrutinerna. Det är t ex inte tillåtet att bära klockor och ringar och att ha långa naglar när man jobbar. Har man långt hår ska det vara uppsatt och långt skägg ska vara flätat under hela arbetsdagen.

Bild på Kina Holmgren och Hannah Lundqvist.

Kina Holmgren är hygienombud i sin arbetsgrupp. Det innebär att hon bland annat ett par gånger i månaden utbildar vikarier i hygienrutiner för att de snabbt ska kunna jobba självständigt.

"Vi har också regelbunden egenkontroll av basal hygien, då vi svarar på frågor om hur rutinerna har fungerat just den dagen. Det är verkligen nyttigt och gör att vi hela tiden tänker till", säger Kina.

Både Kina och Hannah är vana att jobba med smitta av olika slag och upplever ingen oro med det nya viruset.

"Vi följer ju våra vanliga rutiner och tillhör ingen riskgrupp, så vi känner oss trygga".

Sidan granskades senast 2020-04-17