Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 29 april.

På kommunfullmäktiges möte i april var alla partier representerade men för att minska risken för smittspridning fanns bara 17 ledamöter på plats. I vanliga fall är 31 ledamöter med.

Ett av besluten handlade om revidering av kommunens reglementen. Syftet är att göra det möjligt att delta på distans i kommunfullmäktiges och nämndernas möten. Ledamöterna ska i så fall se och höra varandra och delta på lika villkor. Ljud- och bildöverföring ska ske i realtid. En ledamot som vill delta på distans ska anmäla det senast 5 dagar före sammanträdet, och ordförande avgör om det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade också

  • att arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare från den 1 juli får ha sina barn på förskolan i max 15 timmar per vecka. Kommunens Väl och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
  • om nya riktlinjer för riksfärdtjänst. Möjligheten att ta med en medresenär försvinner och den som vill resa måste ansöka senast 4 veckor i förväg. I samband med storhelger måste ansökan göras senast 2 månader i förväg.
  • att bifalla en motion om att utreda om matsvinnet kan minskas genom att sälja överbliven mat i matlådor.
  • att avslå ett medborgarförslag om att göra hundrastgård av gamla tennisbanan i Svarthamn, eftersom det inte är kommunens mark.

Årsredovisningen för år 2019 visar ett ekonomiskt resultat på totalt - 9,9 miljoner kronor. Revisorerna menade att redovisningen ger en rättvis bild av verkligheten men riktade kritik mot Utbildnings- och omsorgsnämnden som återigen redovisade ett betydande budgetunderskott (-22,7 miljoner kronor).

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och beviljade ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet att bevilja ansvarsfrihet för Utbildnings- och omsorgsnämnden.

Sidan granskades senast 2020-05-05