Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

C-Tillsammans

Älvkarleby krokar arm med andra kommuner för att möta välfärdsutmaningen.

Tillsammans med Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp och Östhammar bildar Älvkarleby nätverket C-Tillsammans, med ambition om en ökad samverkan kring olika kommunala uppdrag. Nätverket har initierats av och drivs av ordförandena i de sju kommunstyrelserna.

Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. Den arbetsföra delen av befolkningen minskar och svårigheterna att rekrytera ökar. Därför vill C-Tillsammans undersöka om det går att stärka utförandet av de kommunala uppdragen genom att delar av dem görs gemensamt.

"Syftet är att vi mindre kommuner ska hitta samverkansformer som gör att vi bättre kan möta de utmaningar vi står inför, och klara välfärdsuppdraget," säger kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson (S).

Kommunernas ekonomier är under hård press samtidigt som kraven från invånarna ökar. Målet är att skapa större nytta för kommuninvånarna genom ett ökat samarbete.

En bred förstudie ska genomföras

Med beräknad start under försommaren ska C-Tillsammans genomföra en bred förstudie. Den ska bland annat identifiera områden där samverkan är juridiskt och organisatoriskt möjlig och samtidigt ekonomiskt fördelaktig. Ambitionen är att komma igång med samverkan inom några områden redan till årsskiftet

Fem kommuner samverkar redan kring drift av IT-system och support till användare, via den gemensamma IT-nämnden.

"Vi är övertygade om att det finns fler områden där vi kan hjälpa varandra och hitta nya smarta former för konkreta samarbeten," säger Marie Larsson. "Nu inventerar vi först kommunernas behov och väljer sedan om och hur vi vill delta. För oss vore det t ex en stor fördel att kunna samverka kring tjänster som vi behöver ibland men inte har ett eget heltidsbehov av."

Bild på Älvkarleby kommuns flagga
Sidan granskades senast 2020-05-07