Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Det går framåt på Västanå

I slutet av mars 2020 togs de första spadtagen för den efterlängtade fiberutbyggnaden på Västanå till Älvkarleö, ett område där närmare 300 fastigheter nu får möjlighet till fiberanslutning.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson är glad att fiberutbyggnaden efter några år av stillastående återigen har tagit fart.

”Det är en jätteviktig del i vår infrastruktur, och med den rådande Coronapandemin då människor arbetar och studerar mer och mer hemifrån är jag extra glad åt att vi nu ser ut att nå det nationella målet på 95% tillgänglighet”, säger Marie Larsson.

Idag har ungefär 88% av hushållen och företagen i kommunen tillgång till fiber.
Med det menas att de ligger inom 50 meter från en fiberpunkt. Älvkarleby kommun är topp tre i Uppsala län - bara Uppsala kommun (92,3%) och Håbo kommun (90,6%) ligger högre.

Regeringens mål är att vid utgången av år 2020 ska 95% av kommunernas hushåll och företag har möjlighet till fiberanslutning.

Jonas Axenskär från IP-Only är tacksam för en ovanligt mild vinter, vilket har gjort att fiberutbyggnaden har rullat på utan avbrott.

”En vanlig vinter får vi ofta pausa grävarbetet på grund av tjälen i marken” säger han.

I stort sett är allt grävarbete på Västanå klart, och det som återstår är förläggning av fibern under några vägar. Redan nu är ett 30-tal hushåll uppkopplade.

”Arbetet har gått bra, mycket tack vare ett gott samarbete med kommunen. De personer vi haft kontakt med har varit tillmötesgående och hjälpsamma med att skapa en positiv dialog med kommuninvånarna” säger Jonas.

Tidigare i år har Västermarn (området vid Marnvägen och Turkiet i Skutskär) fått fiber. Där är de flesta kunder redan uppkopplade på fibernätet. Näst på tur för fiber i Älvkarleby kommun är Myrbo vid Marma. Där är förberedelserna i full gång och byggstart beräknas till efter sommaren.

Sidan granskades senast 2020-05-14