Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny översiktsplan

Hur ska Älvkarleby kommun utvecklas fram till år 2050? Svaren finns i den nya översiktsplanen som nu är klar, för första gången i digital form.

Bild på planering

Översiktsplanen visar bland annat var 1 500 nya bostäder kan byggas, var nya natur-reservat ska bildas och var det största området för industri och andra verksamheter ska byggas.

Johannes Siirtola, fysisk planerare på bygg- och miljöavdelningen, har varit kommunens projektledare i arbetet med den nya översiktsplanen. Utöver projektgruppen har flera andra också deltagit i processen, och Johannes ser tillbaka på tre lärorika år.
"Vi har haft ett bra samarbete med företagare och medborgare, tjänstemän och politiker. Deras synpunkter och inspel har gett oss viktigt underlag som bidragit till en aktuell översiktsplan."

I översiktsplanen prioriteras Skutskär, Älvkarleby, Marma och Älvkarleö som kommundelar där det bör ske störst utveckling av bostäder och infrastruktur.

Kommunens geografiska läge är en tillgång som kan ha stor betydelse i framtiden. Med kollektivtrafik har Skutskärsborna till exempel kortare restid till centrala Gävle än de som bor i områden som Hille, Strömsbro och Valbo. Vid Karlholmskrysset i Älvkarleby möts större transportvägar i flera riktningar, och området lyfts som lämpligt för industrietablering. 

I dagsläget finns behov av både bostäder och säljbar industrimark. Det första som kommer att utvecklas är därför centrala, stationsnära bostäder, och ett nytt industriområde vid Bultbodeponin i Skutskär.

"Det området är väl avskuret från bostäder och har samtidigt bra infrastruktur med järnväg och el, vatten och avlopp," berättar Johannes Siirtola.

För att skydda natur med höga värden pekar kommunen ut nya naturreservat på Rotskär och i Flät-Lummerbäcken. Minimal klimatpåverkan är en av riktlinjerna för allt arbete med friluftsliv, natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplanen finns att läsa här.

Sidan granskades senast 2020-06-04