Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Den 17 juni hade kommunfullmäktige sitt sista möte före sommaren. Politikerna beslutade bland annat om mål och budget för 2021.

Det fanns fyra förslag till budget för 2021. De hade lämnats av

  • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
  • Älvkarlebyalliansen (Moderaterna och Kristdemokraterna)
  • Kommunens Väl
  • Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Politikerna bestämde också att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad 2021. Det innebär att du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp. Här kan du se exakt hur dina skattepengar fördelas.

Andra beslut i kommunfullmäktige den 17 juni

  • Övervakningskameror ska sättas upp vid tågstationerna i Marma, Älvkarleby och Skutskär för att bevaka parkeringar och tunnlar.
  • Bevakningstjänster upphandlas för stationsområdena för att öka trygghet och minska skadegörelse och annan brottslighet
  • En ny infartsväg ska byggas till sju redan avstyckade bostadstomter i Gårdskär. Kostnaden beräknas bli 2 015 000 kronor. Vägen behövs för att kunna sälja tomterna.
Sidan granskades senast 2020-06-29