Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bibliotek i utveckling

I december förra året införde biblioteket söndagsöppet. Nu har Statens Kulturråd och projektet Stärkta bibliotek gjort det möjligt att hålla öppet på söndagar även under hösten 2020 och våren 2021.

Bild på kultur- och fritidschef Jessica Lindegren

Sedan söndagsöppet infördes på prov i december 2019 har biblioteket i snitt haft 82 besök per söndag. Nu har Statens Kulturråd och projektet Stärkta bibliotek beviljat biblioteket totalt 600 000 kr som gör det möjligt att fortsätta hålla öppet på söndagar under hösten 2020 och våren 2021. Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef, berättar att allt från barnfamiljer till äldre personer har besökt biblioteket på söndagarna.

”Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda en samlingsplan för alla åldrar. Det är inte så mycket som är öppet på söndagar i vår kommun, och här fyller biblioteket en viktig samhällsfunktion. För barnfamiljer innebär det till exempel att man kan ta med barnen till biblioteket i stället för att åka in till Gävle en regnig söndag”, säger Jessica.

Biblioteket har många stamkunder som gärna kommer in och läser tidskrifter och dagstidningar varje dag, och söndagarna är inget undantag.

”Många äldre har ett behov av att komma ut, inte minst i dessa tider. Då är det perfekt att komma förbi biblioteket och läsa en tidning samtidigt som man får se lite folk och på så sätt få en känsla av gemenskap”, säger Jessica.

Hon understryker att de självklart anpassat bibliotekets lokaler och satt in åtgärder för att besökarna ska vara trygga och kunna hålla social distans.

Mer än bara böcker

Statens Kulturråd startade projektet Stärkta bibliotek hösten 2018. Biblioteket har sedan tidigare gjort tre ansökningar och blivit beviljade medel för samtliga. I våras gjorde man ytterligare två ansökningar om totalt 600 000 kr som också blev beviljade.

Utöver att finansiera söndagsöppet ska pengarna användas till att fortsätta utveckla biblioteket som mötesplats. Pengarna gör det bland annat möjligt att fortsätta finansiera aktiviteter som till exempel språkväns- och fredagsträffar till och med augusti 2021. Från och med i höst införs även ett nytt system för självutlåning.

”Vi är troligt tacksamma för det här stödet. Det har möjliggjort många av våra insatser och bidragit till utveckling av hela biblioteksverksamheten”.

Projektpengar stärker vård- och omsorgsboende

Av projektpengarna ska 100 000 kr användas till att utveckla biblioteket och kulturutbudet på vård- och omsorgsboendet Tallmon. Det blir bland annat fler evenemang med musikunderhållning, föreläsningar och författarbesök på boendet. Evenemangen ska vara öppna för boende, personal och medborgare. Projektpengarna gör det även möjligt att utveckla biblioteket på Tallmon genom att komplettera och utöka medieutbudet.

Totalt har biblioteket gjort fem ansökningar och blivit beviljade drygt 2 miljoner kronor från Statens Kulturråd.

Sidan granskades senast 2020-06-25