Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Extra stöd till föreningar

Kommunala föreningar som har drabbats ekonomiskt av corona-pandemin får dela på 300 000 kronor.

Under våren har många föreningar gått miste om intäkter som de annars får in genom t ex arrangemang och försäljning av fika och lotter.

"Vi har nära kontakt med de kommunalt registrerade föreningarna och uppfattade tidigt deras oro för inställd verksamhet," säger kultur- och fritidschefen Jessica Lindegren.

För att få en tydligare bild av hur föreningarnas ekonomi har påverkats skickade kultur- och fritidsavdelningen ut en enkät under våren. Föreningarna fick bland annat beskriva hur de agerat för att ställa om sina verksamheter. De redovisade också förlorade intäkter och kostnader som måste betalas, och om de sökt andra bidrag från t ex Kulturrådet eller Riksidrottsförbundet. Med enkätsvaren som underlag har politikerna nu fördelat 300 000 kronor på 23 föreningar.

Magnus Grönberg (S) är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden;
"Föreningsverksamheten har stor betydelse för många och kompensationsstödet är viktigt för att behålla den. Vi har kunnat göra vissa omprioriteringar i budgeten så att ingen annan verksamhet påverkas av det här extra bidraget."

Samhällsbyggnadsnämnden har även dragit tillbaka en planerad höjning av hyror för sport- och idrottshallar som skulle ha genomförts i höst.

Magnus Grönberg (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Sidan granskades senast 2020-08-31