Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny ristipp

Nu finns en ny ristipp vid Myrhagsgatan, mellan ABABs och Reabs lokaler. Där finns också en ny väg med belysning.

På den nya tippen finns skyltar som visar var du kan tippa ris och kompost. Stubbar, hö och liknande kan du inte lämna på ristippen. Det tippas istället på återvinningscentralen på Myrhagssvängen.

Den gamla ristippen vid Näsboda stänger den 1 november. Vi kommer att fräscha upp området kring Näsbodaspårets start, säger Anna Karlsdotter, gatuingenjör.

Ny ristipp
Sidan granskades senast 2020-09-09