Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 23 september.

Magnus Grönberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, svarade på en tidigare fråga från Naturskyddsföreningen. Den gällde kommunens arbete med att begränsa global uppvärmning och omställning till fossilfritt.

Målen i kommunens energistrategi för perioden 2015-2020 är att

 • kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar
 • kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030
 • minska mängden varutransporter
 • energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska vara 20 % lägre år 2020 än den var 2014
 • alla verksamheter ska ha en enklare energiplan att arbeta efter
 • gröna hyresavtal ska införas för kommunens fastigheter

Vid halvårsskiftet 2020 har kommunen enbart miljöklassade bilar, varav ett fåtal är elhybrider. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter är mer än 20 % lägre jämfört med 2014, och mängden varutransporter har minskat. Enklare energiplaner och gröna hyresavtal har tagits fram men är ännu inte införda.

Två medborgarförslag som båda handlar om belysning lämnas vidare till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

SusAnne Mastonstråle (M) har avsagt sig sin plats i Kommunfullmäktige där hon haft uppdraget som andre vice ordförande. Därmed lämnar hon även platserna i region-förbunden Gästrike Räddningstjänst och Gästrike Återvinnare. Moderaterna föreslog Eva Sidekrans för uppdraget som andra vice ordförande. Kommunens Väl föreslog Mona Hansson. I den slutna voteringen blev resultatet 4-4. Nio ledamöter valde att lämna blanka röster. Efter lottning beslutade Kommunfullmäktige att det blir Eva Sidekrans (M) som ersätter SusAnne Mastonstråle.

Kommunfullmäktige beslutade också att

 • Eva Sidekrans (M) ersätter SusAnne Mastonstråle i Gästrike Räddningstjänst. Ersättare blir Roger Petrini (M).
 • Roger Petrini (M) ersätter SusAnne Mastonstråle i Gästrike Återvinnare. Ersättare blir Monica Lindeberg (M).
 • Mona Hansson (KV) ersätter Lage Karlsson (KV) som ersättare i Älvkarleby Vatten.
 • Marianne Nygren (KD) ersätter Runar Höglund (KD) som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige.
 • Georges Alsawiri (KD) ersätter Runar Höglund (KD) i kommunens valberedning.
 • Hope Espe Bizimungu ersätter Marianne Nygren (KD) som ersättare i Utbildningsnämnden

Moderaterna har lämnat in en motion om att se över trafiksituationen i Skutskär samt att omedelbart upphandla p-vakter. Kommunfullmäktige biföll förslaget om att se över trafiksituationen och avslog förslaget om att upphandla p-vakter. Roger Petrini (M) reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå

 • ett medborgarförslag om hundlekgård i Skutskär eftersom förslaget är kopplat till en speciell plats. Detaljplanering pågår för en annan placering av hundlekgård.
 • en motion om oberoende granskning av kommunförsäkring för fastigheter. Glenn Grylin (SD) och Walter Löfman (SD) reserverade sig mot beslutet.

Två interpellationer lämnades in

 • om störande bilkörning i Skutskärs centrum (Kristdemokraterna)
 • med frågor om tjänsten som lokalsamordnare (Moderaterna)

Båda besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 oktober.

Bild från ett möte med kommunfullmäktige.
Sidan granskades senast 2020-09-25