Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nu växer salixen

Ett år efter att vi planterade sticklingar av salix på den gamla deponin Dragmossen har odlingen vuxit rejält.

Bild på salixodlingen

Planteringen är ett samarbete med företaget Bioremed AB. Den ska bidra till att rena marken och hindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar.

I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre meter höga och har kraftiga stammar. På andra ställen konkurrerar ogräset om utrymmet, och där kommer en enklare rensning att ske till våren.

Om drygt ett år är det dags för den första skörden. Då har salixens rötter hunnit etablera sig och växa. Det bör ge en kraftig återväxt som kan minska problemet med ogräs redan våren 2022.

Under projekttiden tas prover på vatten som kommer in till området, på vattnet i dammarna och på bevattningsvattnet ute på fältet. Prover tas även för att kontrollera att inget vatten läcker ut till Kårbobäcken, som ligger intill deponin.

Bild på logotyp för EU-/Life.
Bild på logotyp för Rich Waters
Sidan granskades senast 2020-10-21