Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Statsbidrag för merkostnader under pandemin

Socialstyrelsen har beviljat Älvkarleby kommun drygt 5,9 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19.

Bild på spargrisar

Bidraget är uppdelat i två ansökningsperioder: 1 februari till 31 juli och 1 augusti till 30 november. Ansökan som nu blivit beviljad rör merkostnader som vård- och omsorgsverksamheten haft under första perioden, och summan motsvarar drygt 91 % av totalbeloppet.

Lena Isokivelä, förvaltningschef, framhåller att hon såklart gärna hade sett att kommunen blev beviljad 100 % av totalbeloppet, men ser samtidigt positivt på Socialstyrelsens besked.

”Socialstyrelsen har godkänt alla delar i vår ansökan. Det stärker vår bild av att vi gjort rätt prioriteringar i Älvkarleby kommun”, säger Lena.

De största posterna i ansökan handlar om merkostnader för personlig skyddsutrustning samt ökade vikariekostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Andra stora poster är kostnader för kohortvård, utökad provtagning och anpassningar i arbetssätt för att begränsa smittspridning.

Kommunen har nu gjort en ansökan för merkostnader under ansökningsomgång två.

”Vi hoppas att vi blir kompenserande för de överskjutande kostnaderna för hela perioden”, avslutar Lena Isokivelä.

Om statsbidraget

Statsbidrag fördelas av Socialstyrelsen till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19.

Senast i mitten av mars 2021 ska kommunen lämna en ekonomisk reodvisning av det beviljade bidraget med en sammanfattning av hur det har använts till Socialstyrelsen. Om bidraget använts på felaktigt sätt eller lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp blir kommunen återbetalningsskyldig.

Sidan granskades senast 2020-12-03