Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och förskolan

Under pandemin tar pedagoger och barnskötare emot barn i förskolan som vanligt. Samtidigt är det mycket som är annorlunda.

Bild på barn som leker utomhus

Förskolorna är mycket utomhus även i vanliga fall, men i våras flyttade de i princip ut helt. Det torra och varma vädret har gjort det möjligt att fortsätta vara ute även under hösten. Lämning och hämtning sker oftast utomhus, och på vissa förskolor äter barnen ibland fortfarande mellanmål ute. Frukost och lunch serveras inne och då sitter barnen i små grupper och olika rum så gott det går.

Bild på Madeleine Avermo

Madeleine Avermo är rektor för förskolorna Ekbacken och Jungfruholmen, som tillsammans med de andra kommunala förskolorna hittar nya sätt att jobba. Hon berättar att personalen måste vara extra kluriga och kreativa för att kunna följa Läroplanen för förskolan (Lpfö18) även i utemiljö.

"Vi har aktiviteter ute från nio-tiden på morgonen. Då ska vi väva in allt från skapande och natur till teknik och matematik, men även språkutveckling och den sociala leken."

Barn vill ofta vara nära, både varandra och personalen. Det är svårt att undvika, samtidigt som personalen självklart ska känna sig trygga och säkra. Därför måste verksamheten anpassas även inomhus.

"Det är klart att ständig omstrukturering blir påfrestande i längden,” säger Madeleine Avermo. Före pandemin visade skyddsronderna ofta att ljudnivån var ett stort problem för personalen. Nu är de trötta på ett helt annat sätt.
”Barnen är alltid i fokus, men nu får varje enskild personal ensam ta hand om fler barn för att kunna ha mindre grupper. Det är ett stort ansvar som kräver total uppmärksamhet hela tiden.”

En annan utmaning är den höga sjukfrånvaron. Personalen drabbas ofta av infektioner och stannar alltid hemma vid minsta symptom. På förskolor med flera avdelningar går det att hjälpas åt, men där det bara finns en avdelning blir läget mer akut om någon är sjuk.
”Det är viktigt för oss att begränsa antalet personer utifrån,” säger Madeleine, ”men ibland klarar vi oss inte utan förstärkning och behöver ta in vikarier. Då ser vi till att de får jobba åtminstone en vecka i taget på samma förskola.”

Utbildningsförvaltningen tog nyligen beslutet att hålla förskolorna öppna under jul och nyår. Bara Skärgården stänger, eftersom alla barn är lediga.
”Vi brukar slå ihop förskolorna under storhelgerna, men i år är ju situationen helt annorlunda. Därför har vi också tagit ett annorlunda beslut,” säger Madeleine.

Vårdnadshavarna har fått information om upplägget under jul- och nyårshelgerna, och Madeleine är tacksam för att de respekterar och följer förskolans riktlinjer. ”Det underlättar mycket för oss och framför allt bidrar det till att begränsa smittspridningen. Jag hoppas att vi har ett annat läge efter årsskiftet ,” avslutar Madeleine Avermo.

Lägesbild vecka 49

Läget i kommunens verksamheter är stabilt, och det finns för närvarande inget behov av att gå upp i stabsläge. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om sitationen ändras.

Just nu finns bara enstaka bekräftade fall av covid-19 i verksamheterna. Ingen brukare är smittad inom vård och omsorg.

Allmänheten kan nu boka tid för PCR-test Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Skutskärs vårdcentral.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, särskilt i Utbildningsförvaltningen som har en ansträngd situation. Personalen är noga med att stanna hemma även om de bara har lindriga symptom, och flera är hemma med vanliga förkylningar. Vi följer läget kontinuerligt.

Förskolor

I år kommer alla förskolor att vara öppna under jul- och nyårshelgerna. Bara Skärgården i Gårdskär stänger, eftersom barnen som går där ska vara lediga.

Från och med 1/12 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla barn och elever i förskola och grundskola stannar hemma, om de bor med någon som har covid-19. Samma rekommendation gäller sedan tidigare för äldre elever.

Skyddsmaterial

Tillgången på skyddsmaterial är fortsatt stabil överlag. Just nu ser vi över beredskapen för att kunna erbjuda viss typ av skyddsutrustning till vissa verksamheter inom Utbildningsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar under en pandemi och andra störningar.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2020-12-09