Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen, IFO, har gjort en Lex Sarah-anmälan som också skickas till Inspektionen för vård och omsorg.

bild på flagga med kommunvapnet

Anmälan gäller hanteringen av en vuxen persons ärende, inom försörjningsstöd. Händelsen medförde inga konsekvenser, men IFO bedömer att hanteringen utgjorde en risk för ett allvarligt missförhållande.

Lex Sarah är ett sätt för Individ- och familjeomsorgen att kvalitetssäkra arbetet och förbättra tryggheten för dem som behöver stöd.

IFO har förstärkt checklistor och åtgärder för att förebygga liknande händelser.

Sidan granskades senast 2020-12-09