Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och storhelgerna

Inför jul- och nyårshelgerna har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Läs mer om det och ta del av läget i de kommunala verksamheterna.

Bild på juldekoration

Risken för att drabbas av och sprida covid-19 vidare ökar med antalet personer som du träffar. Folkhälsomyndigheten lyfter därför vikten av att begränsa ditt umgänge även under storhelgerna. Genom att hålla avstånd, träffas utomhus eller ses digitalt kan du bidra till att minska risken för smittspridning i den krets som du umgås i. Nya kontakter bör begränsas, och en tumregel är att ju färre som samlas desto bättre.

Ska du resa bort?

Om du ska resa bort över storhelgerna ska du begränsa det kollektiva resandet så långt det är möjligt. Särskilt viktigt är det att undvika att träffa nya kontakter, både under resan och på resmålet.

För längre resor bör du resa med egen bil så långt det är möjligt. Om det inte är ett alternativ ska du planera din resa noga och se till att du kan boka plats på tåget eller bussen. Du behöver även se till att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du börjar visa symptom på covid-19.

Undvik kollektivtrafik och allmänna färdmedel där det inte går att boka plats. Om du ska resa kortare sträckor inom orten där du befinner dig bör du i första hand välja andra sätt att färdas. Varför inte passa på att gå eller cykla?

Tillsammans skyddar vi riskgrupperna

Äldre och personer med vissa bakomliggande sjukdomar tillhör riskgrupper och riskerar att drabbas särskilt hårt av covid-19. Därför behöver vi alla ta ansvar för att skapa säkra miljöer för att inte utsätta våra nära och kära som tillhör en riskgrupp för onödig fara. Begränsa antalet kontakter, håll avstånd, var noga med din handhygien och avstå helt att träffa andra om du visar minsta symptom på covid-19.

Föreskrifterna och de allmänna råden börjar gälla den 14 december, och ersätter då de lokala allmänna råden som gäller i regionen fram till den 13 december.

Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesbild vecka 50

Kommunen befinner sig överlag i ett stabilt läge. Vi har god tillgång på skyddsmateriel, även om några enstaka leveranser är fördröjda. Just nu finns bara några enstaka bekräftade fall av covid-19 i verksamheterna. Ingen brukare har i dagsläget konstaterad smitta.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög i flera av kommunens verksamheter. Särskilt ansträngt är läget inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. För att lösa personalbristen diskuteras just nu akuta åtgärder, som även sträcker sig utanför Omsorgsförvaltningen. Inom Utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron gått ner något jämfört med föregående vecka.

Det finns fortfarande inget behov av att gå upp i stabsläge, men vi fortsätter såklart att följa utvecklingen noggrant.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2020-12-11