Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och Medborgarservice

Vem är det du möter när du ringer eller besöker kommunen? Läs om Medborgarservice och ett något försämrat pandemiläge vecka 51.

Bild på personal i medborgarservice

Maarit Lind och Karin Thorsell har båda jobbat länge i kommunen. De har olika bakgrund och erfarenhet men sedan några år är Medborgarservice deras huvudsakliga arbetsplats.

Här jobbar totalt fyra personer. De tar emot upp till 500 samtal varje vecka, och är generalister som vet lite grann om väldigt mycket. Under pandemin har besöken varit fler än vanligt och samtalen har ökat, framför allt från media. I våras kom ofta samtal från privatpersoner som var oroade över smittspridning och dödsfall. De frågorna har upphört helt, mycket tack vare att statistik och annan information nu finns samlad på ett bra sätt, tror Karin och Maarit.

För dem och deras kollegor var det en stor fördel att vara lösningsfokuserade och vana vid att tänka om när läget snabbt förvärrades i mars och kommunen gick upp i stabsläge.

Även om Medborgarservice bara var indirekt berörda, behövde alla snabbt påminna sig om vad stabsläget innebär. "Det blir en annorlunda organisation som vi inte är vana vid; vem fattar besluten, vilka kontaktvägar ska vi använda," säger Karin.

Det blev också nödvändigt att hitta lösningar för att följa rekommendationerna. Sittgruppen för väntande besökare har flyttats, en plexiglasskärm har monterats i luckan till Medborgarservice och skyltar uppmanar besökare att vänta på sin tur på avstånd. Personalen kvitterar inte längre gods och post på leverantörernas hand-kontroller och håller generellt större avstånd än vanligt.  

"Vi är flera som delar arbetsplats och vi möter många människor så vi är också noga med att sprita händer, tagytor och tangentbord," säger Maarit. Både hon och Karin upplever att det fungerar bra.

"Ja, för de flesta är det självklart att följa anvisningar och rekommendationer, och det underlättar ju vårt jobb. Vi börjar alla bli vana vid detta nya nu," avslutar de.

Lägesbild vecka 51

Läget är något försämrat jämfört med förra veckan. Vi fortsätter följa utvecklingen och anpassar vårt arbete efter den aktuella situationen.

Det finns nu bekräftade fall av covid-19 i flera av våra verksamheter. Medarbetarna är slitna och hårt ansträngda, främst i Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.

Materialtillgången är god. Verksamheterna har fått leverans av skyddsmaterial som räcker över helgerna. Vi har efter flera veckors väntan fått in ungefär hälften av beställda visir, och väntar resterande innan jul.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga för att hemställa om besöksförbud på SÄBO. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande. I dagsläget är inte någon hemställan nödvändig för vår del.

Regionen planerar för att börja vaccinera direkt efter helgerna. Enligt den information vi har just nu tillhör särskilt boende (personal och boende) den grupp som får vaccinet först.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-08-31