Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget i kommunen vecka 1

Ta del av läget i kommunens verksamheter veckan som gått.

Smittspridningen har just nu en oroväckande trend i vår kommun. Region Uppsala har haft sin provtagningsbuss på plats i Skutskär under hela veckan för att underlätta för dig som medborgare att testa dig för covid-19. På grund av läget kommer bussen vara på plats även under hela nästa vecka.

Omsorgsförvaltningen

Läget inom vård och omsorg har varit mycket ansträngt under jul- och nyårshelgerna. På grund av det har det inte varit möjligt att bevilja semester i önskad utsträckning. Sjukfrånvaron inom Omsorgsförvaltningen är fortsatt mycket hög, och särskilt ansträngt är läget inom hemsjukvården. Bekräftade fall av covid-19 finns bland brukare inom flera verksamheter.

Nya direktiv gör att vård- och omsorgsverksamheten har övergått från munskydd till aningsskydd. Vi väntar just nu på en stor leverans av andningsskydd som ska säkra tillgången i ungefär tre månader. Leveransen väntas komma denna vecka eller i början på nästa vecka.

Vaccinationen av boende på Tallmon äntligen igång och löper på helt enligt plan. Redan under nästa vecka sätter vi igång med vaccinering av omvårdnadspersonal.

Utbildningsförvaltningen

I skrivande stund är det fortfarande jullov som är förlängt till på måndag. Under nästa vecka sätter verksamheten igång som vanligt igen. Läget inom förskola och fritidshem bedöms fortfarande vara lugnt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läget är lugnt i förvaltningen. Det finns några enstaka fall av covid-19 och medarbetarna jobbar hemma så långt det är möjligt. Förvaltningen jobbar med frågor som rör rekommendationer om idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen

Medarbetare fortsätter jobba hemifrån där det är möjligt. Medborgarservice håller öppet för besök och via telefon precis som vanligt. Kommunledningen jobbar med arbetsgivarfrågor kopplat till vaccination.

Frivilliga resursgruppen (FRG) är förlängda till 28 februari i dagsläget. Från och med 1 februari övergår FRG till att leverera mat och medicin tre dagar i veckan i stället för fyra.

Vi fortsätter bevaka läget och anpassar våra verksamheter och arbetssätt efter hur utvecklingen ser ut.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-02-22