Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Resultat av medborgardialog

Tack för du tog dig tid att delta i medborgardialogen. Svaren som vi fått in ligger till grund för medborgarlöfte för ökad trygghet och trivsel i kommunen.

Bild på belyst trappa

Totalt fick vi in 257 svar, och majoriteten av de som svarade var kvinnor 30 och 66 år.

Genomsnittet för den upplevde tryggheten i kommunen är 3,09 på en skala 1-4, där 4 är högst. Det är ett mycket bra resultat som grundar sig i att 87 % av de svarande uppger att de inte blivit utsatt för något brott. Däremot visar resultatet att många av våra medborgare upplever en tydlig oro att utsättas för brott. Det handlar främst om en oro för att utsättas inbrott eller stöld, medan få utrycker oro för att utsättas för exempelvis bedrägeri.

Många upplever att det förekommer droger i hög utsträckning i kommunen. Den upplevda förekomsten är 2,85 på en skala 1-4, där 4 är högst.

På frågan om vad vi kan göra för att förbättra tryggheten i kommunen är återkommande svar ökad belysning inom hela kommunen, utökad polisiär närvaro och poliskontroller samt proaktivt drogarbete. Även större fokus på ungdomar och en utökad vuxennärvaro efterfrågas. Det handlar bland annat om fler aktiviteter för ungdomar, nattvandring och trygghetsvandring.

Resultatet från medborgardialogen ligger till grund för årets medborgarlöfte som presenteras inom kort.

 

Michaela Swartling, beredskapssamordnare
Bengt Eriksson, kommunpolis

Sidan granskades senast 2021-01-12