Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och bedrägeriförsök

Flera personer i landet har blivit utsatta för bedrägeriförsök av personer som säger sig vara från 1177 Vårdguiden. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på person som pratar i telefon

Om någon okänd kontaktar dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, exempelvis BankID. 1177 Vårdguiden uppger att enda tillfället du kan bli uppringd är om du nyligen varit i kontakt med dem och har en överenskommelse om att de ska ringa upp dig. All övrig kommunikation från 1177 sker antingen via sms eller e-post. Blir du kontaktad utan att du varit i kontakt med 1177 kan det alltså vara ett försök till bedrägeri.

Om någon sms:ar eller ringer och säger att de är från 1177 Vårdguiden finns några saker som är värt att känna till:

  • Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
  • Provtagning bokar du själv – du får alltså ingen kallelse med en tid.
  • 1177 Vårdguiden ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation över telefon gällande vaccination mot covid-19.
  • 1177 Vårdguiden tar aldrig betalt med Swish över telefon.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedrägeriförsök i samband med vaccination mot covid-19

På vissa platser i landet har det förekommit personer som via telefon säger sig komma från Regionen ringer och vill boka en tid för vaccination mot covid-19. Även här har det förkommit att personerna som ringer vill att du identifierar dig med bankdosa eller BankID.

Region Uppsala kommer aldrig att ringa dig för att boka tid för vaccination. I de allra flesta fall bokar du din tid själv, men vissa grupper så som brukare i hemtjänsten blir kallade via brev.

Viktigt att du aldrig legitimerar dig med bankdosa eller BankID när någon ber dig över telefon.

Hur är läget vecka 2?

Uppsala län har en allvarlig påverkan inom samhällssektorerna sjukvård samt liv och hälsa. Samhällsspridningen är fortfarande hög i vår kommun, och sjukvården i länet är under hård belastning. Vi måste, helt utan undantag, hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla behöver ta sitt ansvar och följa myndigheternas rekommendationer för att skydda andra och underlätta för sjukvården.

I kommunens verksamheter ser vi en liten minskning i antalet bekräftade fall av covid-19. Smitta finns fortfarande i alla förvaltningar, dock bara i enstaka verksamheter.

Omsorgsförvaltningen

Materialtillgången är god, och i skrivande stund har vi ingen smitta på vård- och omsorgsboendet Tallmon. Sjukfrånvaron är fortfarande hög och flera verksamheter är hårt belastade. Den höga sjukfrånvaron kan till stor del förklaras med att medarbetarna stannar hemma vid minsta symptom.

Alla boende på Tallmon som tackat ja till vaccination mot covid-19 har fått sin första spruta. Under veckan som gått har vi även börjat vaccinera medarbetare på Tallmon. Inom kort kommer ett brev från Region Uppsala skickas ut till brukare med hemtjänst och larm med erbjudande om vaccination, samt med instruktioner om hur man bokar tid.

Älvkarleby kommun är hittills effektivast i länet på att ge vaccin. Vi ligger just nu före i planeringen och behöver stanna upp ungefär en vecka.

Utbildningsförvaltningen

Nu är elever och skolpersonal tillbaka efter julledigheten. Skolorna, inklusive högstadiet, är öppet som vanligt. I nuläget är det inte aktuellt med distansundervisning, men nya bedömningar görs löpande och beslutet kan omprövas om läget kräver det. Beslut om att övergå till distansundervisning sker i så fall i samråd med Region Uppsalas smittskyddsenhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Med anledning av den nya pandemilagen jobbar förvaltningen för fullt med att se över om ytterligare begränsningar krävs i verksamheterna.

Biblioteket i Skutskär är det enda biblioteket i länet som är öppet för besök. Verksamheten har tagit fram lokala begränsningar och rutiner för att skapa en trygg plats för såväl medarbetare som besökare. Bibliotekets anpassningar är helt i linje med kraven som ställs i pandemilagen och vi är trygga med beslutet att hålla öppet.

Vi jobbar även för att förhoppningsvis kunna öppna upp för allmänhetens åkning inom kort.

Kommunstyrelsen

Medarbetarna i kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att jobba hemifrån i de fall där det är möjligt, och möten hålls i huvudsak digitalt. För de möten som av olika skäl inte är möjliga att hålla digitalt har vi gjort ytterligare begränsningar för hur många personer som får vistas samtidigt i mötesrummen.

Vi är fortfarande i ett läge där vi inte ser behov av att gå upp i stab, men precis som vi berättat tidigare så är vissa stödfunktioner inom staben aktiverade. Vi fortsätter bevaka läget noga och är redo att växla upp om läget förändras. Kommunen deltar i samverkan med andra aktörer, så som länsstyrelsen, Region Uppsala och övriga kommuner i länet.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-01-15