Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Öppet för barn och unga

På måndag 25 januari öppnar vi kommunala anläggningar och lokaler för barn och unga.

Bild på innebandymatch

På torsdagen meddelade regeringen att det åter är möjligt för kommuner att öppna upp kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga. Med start på måndag 25 januari öppnar vi därför kommunala anläggningar och lokaler för träningar och verksamhet för dig som är född 2005 eller senare. I dagsläget kommer ishallen tyvärr inte att öppnas för allmänheten, men Skutskärs IF Bandy jobbar på en lösning för allmänhetens åkning på bandyplanen.

Föreningar uppmanas att bedriva träningar eller verksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

För att undvika trängsel t ex vid entréer, ska lämning och hämtning ske utomhus.

Vi påminner om att myndigheternas övriga rekommendationer fortfarande gäller.

Pandemilagen begränsar antalet besökare

I varje avgränsat utrymme finns anslag som visar hur många som maximalt får vistas där samtidigt. Korridorer får endast användas för passering. Skyltar visar hur in- och utpassering ska ske för att undvika trängsel.

Endast de som deltar i gruppträningen eller verksamheten får vistas i lokalen. Duschrum hålls fortsatt stängda.

Föreningar som bokar träningstid i anläggningarna ansvarar för att pandemilagen och skyltningen efterlevs. De får under fredagen ett utskick med information om vad som gäller för den anläggning de hyr.

Fritidsgården Träffen

Tisdag den 26 januari öppnar fritidsgården Träffen för ungdomar mellan 13 och 15 år. Ordinarie öppettider gäller, och antalet besökare får vara max 20 stycken.

Sidan granskades senast 2021-01-22