Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och vaccin

Vaccinationerna är igång och antalet positiva fall minskar både i länet och kommunen. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på vaccination

Britta Gustafsson har jobbat inom vården i 48 år och var kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i åtta år. I åtta månader hade hon hunnit vara pensionär när hennes efterträdare blev föräldraledig. Det var i början på 2020 och Britta ryckte in som vikarie. Två månader senare bröt pandemin ut.

"Jag har jobbat betydligt mer och med helt andra saker än planerat," konstaterar Britta. Hon menar att det ändå varit självklart att ställa upp när hennes kunskap och erfarenhet har behövts som mest.

Sedan årsskiftet är ordinarie MAS tillbaka på jobbet och Britta är kvar som stöd så länge hon behövs. Bland annat ser hon till att vaccinationerna kan genomföras enligt Region Uppsalas planering. Hittills har det fungerat bra och boende på Tallmon har fått sin första spruta. Den andra får de efter tre veckor, med start vecka 4.

"Det har gått jättebra," berättar Britta. "Många har längtat efter vaccinet, och förutom att några blivit lite ömma av sprutan har vi hittills inte sett några biverkningar."
Även medarbetarna på Tallmon som tackat ja till vaccinet har fått den första sprutan.

Brev till alla med hemtjänst

I tisdags skickades drygt 300 brev med erbjudande om vaccination ut till alla som har hemtjänst. Den som enbart har trygghetslarm eller städning får också erbjudandet som även gäller för den man delar hushåll med.

I brevet finns också instruktioner om hur man bokar tid. Hemtjänstens personal hjälper vid behov till med bokningen, som görs via Regionens callcenter. Vaccinationen sker på vårdcentralen i Skutskär.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination på svenska och andra språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget vecka 3?

Vi ser en fortsatt svagt nedåtgående trend när det gäller andelen bekräftade fall av covid-19, både i länet och kommunen. Läget inom samhällssektorn liv och hälsa samt sjukvård är något bättre och påverkan är nu betydande (nivå 3 av 5) men inte längre allvarlig.

Smittläget i de kommunala verksamheterna är stabilt med ett fåtal fall i enstaka verksamheter.

Vaccinationerna är igång enligt den prioritering som Folkhälsomyndigheten föreslår. De som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Här kan du läsa mer om rekommendationerna för vaccination.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har fått rapporter om en del bluff-sms, främst till äldre personer, som uppmanar till att kontakta Doktor24 angående vaccination.

Omsorgsförvaltningen

I dagsläget är ingen av de boende på Tallmon smittad, och vi har god tillgång på material. Sjukfrånvaron bland medarbetarna är fortsatt hög, men inte på grund av covid-19.

Av knappt 300 medarbetare inom vård och omsorg har 130 stycken fått den första dosen vaccin. Det gäller medarbetare på Tallmon och i hälso- och sjukvårdsenheten.

Erbjudande om vaccin har också gått till hemtjänsten, där 125 medarbetare hittills har tackat ja. Vaccinationerna startar inom de närmaste veckorna.

Några avstår i nuläget från vaccination. Anledningen till det kan vara att de till exempel nyligen har haft covid-19, är gravida eller ammar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

På torsdagen meddelade regeringen att det åter är möjligt för kommuner att öppna upp kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga. Med start på måndag 25 januari är därför kommunala anläggningar och lokaler öppna för träningar och verksamhet för alla som är födda 2005 eller senare.

Utbildningsförvaltningen

De närmaste två veckorna kommer inte elever som går i åk 6 på Sörgärdet och Bodaskolan att åka till Rotskär för undervisning i språk och hemkunskap. De får istället fjärrundervisning från sina ordinarie klassrum. Eleverna får låna headset och mikrofon för att kunna delta i fjärrundervisningen. Anledningen är att vi vill minimera risken för smittspridning.

Kulturskolan startar en del av sin verksamhet på måndag, den 25 januari. Det gäller dansgrupper, teatergrupper och instrumentundervisning som sker i kulturskolans egna lokaler. 

Kommunstyrelsen

Inga förändringar jämfört med förra veckans rapport.

Vi är fortfarande i ett läge där vi inte ser behov av att gå upp i stab, men vissa stödfunktioner inom staben är fortsatt aktiverade. Vi bevakar läget noga och är redo att växla upp om läget förändras. Kommunen deltar i samverkan med andra aktörer som länsstyrelsen, Region Uppsala och övriga kommuner i länet.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-01-28