Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och Serviceavdelningen

De städar 40 000 kvadratmeter och har hittills levererat uppåt 4000 liter hand- och ytsprit. Läs mer om Serviceavdelningen och läget vecka 5.

Bild på lager med skyddsmaterial

På Serviceavdelningen jobbar cirka 60 personer med städning, måltider, verkstad och service. De ansvarar också för kommunens bilpool samt postkörning.

Städningen omfattar både kommunens och Älvkarlebyhus lokaler. Pandemin har medfört nya rutiner, som att sprita städvagnar, skaft och moppstativ både i början och slutet av arbetsdagen. Även fikabord och stolsryggar spritas före och efter varje rast.

"I städningen fokuserar vi på toaletter och sådana ytor som många tar på. Handtag och lysknappar spritar vi varje dag," berättar Veronica Årebrand, chef för Service-avdelningen. Golven städas inte lika ofta eftersom smittan inte sprids på samma sätt där.

Förskolorna och vård- och omsorgsboendet Tallmon städas fortfarande i samma omfattning som vanligt. Där utförs också extra städning om det finns misstanke om smitta. "Det gäller även på skolorna," säger Veronica. "Vi saneringsstädar också enheter där någon har fått ett positivt provsvar."

Under pandemin har även Veronica fått ställa om och lägga till arbetsuppgifter. Kommunen valde tidigt att samla allt skyddsmaterial på ett ställe och Veronica fick ansvaret för samordningen.

"Det var ofta brist på material i våras, och svårt att få tag på det vi behövde. Att ha en övergripande koll på lagervolymen blev extra viktigt för att kunna göra beställningar i god tid," säger Veronica. Hon fortsätter att ansvara för samordning av material, beräknar åtgång och ser till att skyddsmaterial och förbrukningsmaterial finns hemma. Två gånger i veckan levererar Verkstad och service skyddsmaterial, främst till vården.

Hur är läget vecka 5?

Läget är fortsatt stabilt och antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter minska, både i länet och i kommunen. Inom de kommunala verksamheterna finns bara enstaka bekräftade fall.

Fortfarande är dock Älvkarleby tillsammans med Enköping och Håbo de kommuner som har flest antal nya fall och högst positivitet.

Materialtillgången är bra, men vi har fått indikationer på att vår huvudleverantör av handskar har problem att leverera. Vi följer detta kontinuerligt och undersöker alternativ.

Omsorgsförvaltningen

I dagläget är ingen brukare smittad eller misstänkt smittad av covid-19. Bland medarbetarna är sjukfrånvaron fortsatt hög och verksamheten därmed hårt belastad. Endast ett fåtal är hemma på grund av covid-19.

Vaccinationen fortsätter enligt plan. För hemtjänstens brukare och medarbetare är vaccineringen igång och beräknas pågå till vecka 9.

Utbildningsförvaltningen

Fjärrundervisning i hemkunskap och språk fortsätter även under vecka 6-7 för elever i årskurs 6. Under samma period fortsätter också dans- och teatergrupper samt instrumentundervisning som sker i Kulturskolans egna lokaler.

Kulturskolans undervisning på förskolor, grundskolor och grundsärskolan är inställd vecka 6-7.

Sjukfrånvaron är låg, med undantag för några förskolor där något fler än vanligt är sjuka.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samtliga anläggningar är nu skyltade för max antal besökare, samt hur flöde ska ske enligt pandemilagen. Låg sjukfrånvaro och oförändrat läge jämfört med förra veckan.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-02-05