Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget i kommunen vecka 6

Hur ser smittspridningen ut i länet och kommunen? Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på vit flagga med kommunens logotyp

Läget i Uppsala län bedöms som stabilt, och smittspridningen i samhället ligger på en relativt jämn nivå. I skrivande stund ligger Älvkarleby kommun på 343 bekräftade fall per 100 000 invånare, att jämföra med länssnittet på 311. Under veckan som gått har Region Uppsala skalat upp screening av prover för att identifiera muterade varianter av viruset. Vi bevakar läget och är redo att växla upp om läget kräver det.

Crush covid visar aktuell statistik om smittläget

Crush covid är ett forskningsprojekt som bedrivs i samverkan mellan Region Uppsala och forskare vid Uppsala universitet. Syftet är att kartlägga och dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.

Ta del av aktuella siffror på Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

Under torsdagen meddelade Region Uppsala att starten för vaccinering mot covid-19 av personer över 65 år försenas med ungefär två veckor. Anledningen är försenade vaccinleveranser.

Läs mer om förseningen på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationen befinner sig just nu i fas 1. Den inkluderar personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer med hemtjänst samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära dessa individer. Även personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår i första fasen.

Fas 2 inkluderar följande riskgrupper:

  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Därefter går vaccinationen in i fas 3, som inkluderar följande grupper:

  • personer i åldern 60-64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning
  • personer i åldern 60-64 år
  • personer i åldern 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning
  • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Efter de tre faserna erbjuds vaccin till resten av befolkningen som är 18-59 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Hur är läget vecka 6?

I skrivande stund finns inga bekräftade fall av covid-19 inom Omsorgsförvaltningen, varken bland brukare eller medarbetare. Inom Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen finns några enstaka bekräftade fall.

Tillgången på skyddsmaterial är fortfarande bra. Vi har nu fått leverans av skoskydd som länge varit restnoterade hos leverantören.

Utbildningsförvaltningen har sedan några veckor genomfört fjärrundervisning för några klasser i ämnena språk och hemkunskap. Förvaltningen fattar beslut i perioder om två veckor. Beslut om eventuell förlängning tas den 18 februari.

Sett över hela kommunen har sjukfrånvaron stigit något, även om det i dagsläget inte handlar om några alarmerande siffror. Högst är sjukfrånvaron inom Omsorgsförvaltningen som ligger på ca 26 %, vilket i stort sett är oförändrat sett till de tio senaste veckorna. Inom Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger sjukfrånvaron på 8 %. Inom Kommunstyrelsens förvaltning är motsvarande siffra 0 %.

Läget i kommunens verksamheter är stabilt, och vi ser i dagsläget inget behov av att gå upp i stabsläge. Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna, men vid behov får de hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om sitationen ändras.

Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar i händelse av kris.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-02-12