Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kostnadsökning vid rust av fastigheter

Det senaste året har Älvkarlebyhus AB rustat ett antal fastigheter som har visat sig vara i sämre skick än tidigare bedömningar visat.

Bild på kommunflagga

Det senaste året har Älvkarlebyhus AB rustat ett antal fastigheter som har visat sig vara i sämre skick än tidigare bedömningar visat. Kostnaderna har blivit högre än budgeterat, vilket har tärt på bolagets tillgängliga medel.

Den 4 februari informerade Älvkarlebyhus AB kommunen, som äger bolaget, om den uppkomna situationen. Kommunstyrelsen valde då att omgående kalla till ett extra ägarsamråd som genomfördes måndagen den 8 februari.

Vad händer nu?

Älvkarlebyhus AB har begärt en utökning av låneramen för att lösa situationen. Ärendet bereds av kommunstyrelsen på ett extrainsatt sammanträde den 17 februari. Senare samma kväll fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet.

”Älvkarlebyhus är i grunden ett lönsamt företag som går bra och tjänar pengar. Allt tyder på att de kommer att kunna återställa sin likviditet under året”, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S).

Vilken roll har kommunen?

Älvkarlebyhus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Älvkarleby kommun. Bolagets styrelse består av fem politiker som utses av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige anger också hur bolaget ska arbeta i ett ägardirektiv, som bolagets styrelse måste följa.

Som representant för ägaren har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över bolaget. Det innebär att kommunstyrelsen ser till att bolaget följer ägardirektiv och bolagsordning. Uppsiktsplikten utövas genom ägarsamråd som vanligtvis sker två gånger per år. Då går kommunen och bolaget gemensamt igenom ägardirektiv och kommunfullmäktiges mål samt följer upp investeringar och ekonomiskt läge.

Sidan granskades senast 2021-02-17