Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och måltidsservice

Förberedelser för lunchlådor och test av krismeny. Läs mer om måltidsservice och ta del av läget vecka 7.

Bild från kök

Som många andra har Måltidsservice ett annorlunda och lärorikt år bakom sig. Kommunens måltidschef, Marie Niklasson, berättar att de som vanligt har lagat mat till förskola, skola och äldreomsorg under pandemin.
"Men vi har även förberett för att kunna leverera lunchlådor till eleverna om det skulle bli aktuellt med distansundervisning, och skapat och provat en krismeny" säger hon.

Krismenyn består av maträtter som är enkla att laga och som många tycker om. Enklare och färre maträtter är nödvändiga för att klara uppdraget även om många medarbetare skulle vara borta.

"Vi testkörde krismenyn i våras med lyckat resultat. Framför allt uppskattade eleverna maten, och kockarna tyckte det var kul att prova något nytt," säger Marie. Hennes enhet samarbetar också med Utbildningsförvaltningen för att hejda smittspridning. Tiden för lunchserveringen har utökats och i skolornas matsalar har möblerna flyttats isär.
"Numera serverar vi också lunchen på flera ställen. På Rotskär äter en del av eleverna i aulan och på andra skolor äter vissa klasser i klassrummet," berättar Marie som tycker att det mesta har fungerat bra. Medarbetarna undviker att röra sig mellan köken och under hösten och vintern 2020 ställdes alla arbetsplatsträffar in för att inte blanda personal från olika kök.

En del utmaningar hanteras också, som att antalet antal barn som ska äta ständigt varierar, särskilt i förskolan.
"Ena dagen är det många, nästa dag väldigt få. Det blir svårt att planera för kockarna, och det påverkar ju tyvärr matsvinnet," menar Marie. Hon nämner också att köket på Tallmon har varit isolerat sedan i våras. De som jobbar där träffar ingen annan personal på Tallmon, och saknar möjligheten att träffas fysiskt för att skapa bra måltider.
"När det funnits smittade på Tallmon har personalen också kämpat hårt för att hålla isär matleveranserna. Avdelningar med smitta får sina leveranser i engångsmaterial som kastas direkt efter måltiden. På det sättet slipper vi få tillbaka disk med eventuell smitta till köket," berättar Marie.

Det finns också ljuspunkter bland erfarenheterna från det senaste året.
Under sommaren tog måltidsservice emot flera feriearbetande ungdomar än planerat.
"Det bakades för glatta livet i våra kök," berättar Marie Niklasson. "De verksamheter som inte kunde ta mot feriearbetare fick istället mycket nybakat."

Hur är läget vecka 7?

Läget är nu något sämre än de senaste veckorna, och antalet beräftade fall pekar tyvärr uppåt i hela landet. I Älvkarleby kommun har antalet positivt testade ökat med drygt 7 % jämfört med förra veckan.

Sjukfrånvaron i kommunens verksamheter är lite lägre än förra veckan, materialtillgången är god och läget fortfarande stabilt. Bekräftade fall finns dock inom alla förvaltningar utom kommunstyrelsens förvaltning. I dagsläget finns ingen smitta på vård- och omsorgsboendet Tallmon.

Vi ser för närvarande inget behov av att gå upp i stabsläge. Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna som vid behov får hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner.

Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om sitationen ändras.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Provtagning och vaccination

Tidigare testade Region Uppsala barn för pågående covid-19 från och med årskurs fyra. Från och med måndag 22 februari kan barn från och med förskoleklass provtas.

På krisinformation.se finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har släppt nya riktlinjer för skolverksamhet. Det är nu tillåtet för skolklasser att vistas i offentliga lokaler under förutsättning att anläggningen är stängd för allmänheten under tiden.

Utbildningsförvaltningen

Vecka 8 och 10 fortsätter fjärrundervisning i språk samt i hem- och konsument-kunskap för elever i årskurs 6.

Kulturskolans lärare fortsätter med musikundervisning under vecka 8 och 10, och undervisningen i Kulturskolans egna lokaler pågår under samma period. Övrig undervisning i Kulturskolan är inställd till och med vecka 10.
Beslut om eventuell förlängning tas den 11 mars.

Sjukfrånvaron är låg och jämförbar med samma tidpunkt under tidigare år.

Omsorgsförvaltningen

Vaccinationerna på Tallmon är klara. Allt har gått bra, generellt helt utan biverkningar bland boende. Eftersom smittan fortfarande finns ute i samhället, och nu även nya smittsamma varianter av viruset, fortsätter personalen med smittskyddsåtgärder och arbetssätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Den kan ändras först när smittspridningen har avtagit och det finns mer kunskap om effekterna av vaccination och smittsamhet.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen.

Sidan granskades senast 2022-08-12