Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Skärpta rekommendationer

Rekommendationerna för Uppsala län gäller från 23 februari och fram till 30 mars 2021.

Bild på Älvkarleby kommuns flagga. Vit botten med kommunvapnet till vänster och texten Älvkarleby kommun till vänster
  • Engångsmunskydd ska alltid användas vid resor i kollektivtrafiken,

  • Munskydd rekommenderas även i andra inomhusmiljöer, där man vistas under mer än 15 minuter och inte kan hålla avstånd på två meter till andra människor, t ex hos frisören och i butiker. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.

  • Avstå från resor som inte är nödvändiga. Det gäller både inom Uppsala län och inom landet.

Provtagningen utökas, bland annat i Älvkarleby, då andelen positiva tester är hög jämfört med på andra håll i länet. Testa dig vid minsta symptom!

Sidan granskades senast 2021-02-24