Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 8

Ökad smittspridning och skärpta rekommendationer. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

På länsnivå märks fortfarande en ökning av antalet fall jämfört med föregående vecka. Störst är ökningen i Älvkarleby kommun. Nya, mer smittsamma varianter av viruset ökar också och det är därför mycket viktigt att fortsätta följa rekommendationerna.

Varje torsdag publicerar forskningsprojektet Crush covid en veckorapport om smittläget i Region Uppsala. Ta del av rapporten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa dig utan att boka tid

Den förbokade provtagningen (PCR-prov) är öppen som vanligt, men Region Uppsala förstärker nu med drop in-tider på vårdcentralen i Skutskär.

1-12 mars kan du testa dig utan att boka tid:
Måndag-fredag, kl 10-12 och och kl 12.45-14.30.

Ta med giltig legitimation.

Skärpta rekommendationer

Den 23 februari skärpte Region Uppsala rekommendationerna med omedelbar verkan. Rekommendationerna gäller till den 30 mars.

  • Munskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken.
  • Munskydd rekommenderas även i andra inomhusmiljöer, där man vistas i mer än 15 minuter och inte kan hålla avstånd på två meter till andra människor. Det gäller t ex hos frisören och i butiker. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.
  • Avstå från resor som inte är nödvändiga, inom och utom region Uppsala.

Vaccination

Alla som har hemtjänst har nu fått ett brev med information om hur de ska boka tid för vaccination.

I nästa vecka (v 9) skickar Region Uppsala ut de första breven med bokad tid för vaccination till dig som är 85 år eller äldre. Du som är äldst får ditt brev först.
När du kan vaccinera dig beror på tillgången till vaccin. Det kan alltså dröja några veckor innan alla har fått sitt brev.

Vaccinet når full effekt efter två veckor. Den som är vaccinerad kan då fortfarande bli smittad, men symptomen dämpas avsevärt. Var noga med att hålla avstånd även när du har fått dina sprutor.  

Hittills har 718 personer fått första dosen vaccin mot covid 19 i Älvkarleby kommun. 465 personer har även fått den andra sprutan och är därmed färdigvaccinerade. Totalt är drygt 19 000 personer i länet vaccinerade.

Hur är läget vecka 8?

Stabschefen sammanställer riskbedömningar som verksamheterna gjort för att identifiera situationer där det inte går att hålla avstånd mellan vuxna, och där munskydd ska användas.

Vi kommer att göra en utökad beställning av engångsmunskydd för verksamheter utöver vård och omsorg. För övrigt är materialtillgången god och vi har i dagsläget ett bra lager.

Sjukfrånvaron inom förvaltningarna är stabil. Inom Utbildningsförvaltningen är något fler sjuka jämfört med förra veckan, men annars i stort sett oförändrat. Det finns bekräftade fall inom flera verksamheter, men ingen smitta på Tallmon. 

Medarbetare som kan jobba hemifrån fortsätter att göra det, och möten sker digitalt.

Vi ser för närvarande inget behov av att gå upp i stabsläge. Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna som vid behov får hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner.

Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om sitationen ändras.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Bild på munskydd
Sidan granskades senast 2022-05-06