Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 9

Besked om lättnader för fullvaccinerade äldre som bor på särskilda boenden. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på vård- och omsorgsboendet Tallmon

Den 25 februari kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre. Den som har vaccinerats mot covid-19 kan nu två veckor efter andra dosen träffa symptomfria närstående på närmare håll.

Vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men ingen vet ännu i vilket utsträckning som vaccinerade personer kan föra smitta vidare. Därför behöver vi fortsätta med åtgärder för att förebygga smittspridning och skydda våra boende.

Verksamheten ansvarar för att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt. Samtidigt har varje besökare ett eget ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning:

 • Meddela alltid i förväg att du kommer, och boka besöket med enheten.
 • Kom max två besökare åt gången
 • Använd visir under hela besöket
 • Håll 1,5-2 meters avstånd till varandra
 • Tvätta och sprita händerna ofta
 • Vistas bara i din anhöriges lägenhet

Kom inte på besök den närmaste tiden efter att du har träffat någon som är sjuk.
Avstå helt från besök även om du bara har lindriga symptom som

 • Snuva och feber
 • Halsont och hosta
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Bortfall av lukt och smak

Hur är läget vecka 9?

Antalet positiva fall fortsätter att öka, både regionalt och lokalt. Den senaste veckan ser vi en fördubbling av smittade i Älvkarleby kommun. Vi har fortfarande den största spridningen i länet och det är stor skillnad jämfört med länets övriga kommuner.
Läs mer i veckans Crush Covid-rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även nästa vecka (v 10) kan du testa dig utan att boka tid på vårdcentralen i Skutskär. Testa dig även om du bara har lindriga symptom som

 • Snuva och feber
 • Halsont och hosta
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Bortfall av lukt och smak

Vaccinationsprocessen går fortsatt framåt. Medarbetare inom vård och omsorg som tackat ja till vaccin har nu fått sina sprutor. Vecka 9-11 skickas brev med bokad vaccinationstid till personer som har fyllt 80 år.

Det finns nu bekräftade fall inom kommunens alla förvaltningar, men ingen smitta på Tallmon.

Sjukfrånvaro och material

Utbildningsförvaltningen rapporterar något stigande sjukfrånvaro. I Samhällsbyggnadsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen är sjukfrånvaron oförändrad jämfört med förra veckan.

Materialtillgången är god. En större volym av engångsmunskydd är beställd för att täcka utökade behov i linje med nya rekommendationer. Leverans väntas inom de närmsta veckorna.

Vi ser för närvarande inget behov av att gå upp i stabsläge. Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna som vid behov får hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner.

Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om sitationen ändras.

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-03-05