Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 10

Spridningen av covid-19 har ökat kraftigt i kommunen sedan förra veckan. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med kommunens logotyp

Samhällsspridningen av covid-19 ökar kraftigt i vår kommun jämfört med tidigare veckor. Enligt siffror från databasen Cruch covid ligger Älvkarleby kommun på 1233 bekräftade fall per 100 000 invånare, vilket är betydligt högre än länet som helhet där motsvarande siffra ligger på 412.

Ta del av veckans rapport från Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns tydliga indikationer på att det förekommer en hög andel fall där personer som testats positivt inte visar några symptom. Det rör sig alltså om så kallad asymtomatisk smitta som främst har upptäckts via smittspårning.

Har du frågor om vaccin mot covid-19?

Du som har allmänna frågor om vaccin mot covid-19 ska ringa det nationella numret 113 13.

Region Uppsala har startat en telefonlinje för dig som har frågor om vaccination i Uppsala län. Dit kan du ringa om du har frågor om till exempel när det är din tur att vaccineras, vart det kommer ske och hur du blir kallad. Välkommen att ställa dina frågor vardagar kl. 8-16 på telefon 018-617 45 40.

Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer där de svarar på frågor på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. Telefonlinjen har öppet kl. 9-15 och övriga tider går det bra att tala in ett meddelande och sedan bli uppringd. Telefonnummer: 08-123 680 00.

Du kan även ta del av myndigheters information om vaccination mot covid-19 digitalt:

Hur är läget i kommunen vecka 10?

Vi bevakar utvecklingen av samhällsspridningen noga och tar höjd för att den ökade utvecklingen kan komma att påverka flera av kommunens verksamheter. Förvaltningarna förbereder just nu för att kunna hantera snabba svängningar.

Utbildningsförvaltningen har beslutet att förlänga fjärrundervisning i ämnena språk och hemkunskap. Beslutet gäller i två veckor, och därefter fattas ett nytt beslut utifrån hur läget ser ut.

Vi har bekräftade fall av covid-19 i Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaron sett över hela kommunen är fortfarande stabil i förhållande till tidigare veckor. Omsorgsförvaltningen har fortsatt högst sjukfrånvaro på ungefär 20 %. Även kommunens förskolor är hårt drabbade av personalfrånvaro. Frånvaron beror däremot inte enbart på bekräftade fall av covid-19. Andra faktorer som spelar in är bland annat ledighet, hushållskarantän kopplat till covid-19 eller annan typ av sjukfrånvaro.

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter enligt plan. Med anledning av beskedet om att AstraZenecas vaccin kan ha en längre period mellan dos 1 och 2 ser vi just nu över om vi behöver göra några ändringar i den interna verksamhetsplaneringen.

AstraZenecas vaccin mot covid-19 på Läkemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala har anställt ett antal medarbetare från kommunen som ska hjälpa till med PCR-testning inom vård och omsorg. Medarbetarna får med start den här veckan utbildning på vårdcentralen i Skutskär.

Vi har fortsatt god tillgång på skyddsmateriel och jobbar ständigt för att hålla lagren välfyllda. Precis som tidigare veckor är bedömningen att vi inte behöver aktivera kommunens stab. Ledningsansvaret ligger alltså kvar hos förvaltningarna som får hjälp av stödfunktioner vid behov. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att växla upp om situationen ändras.


Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-03-12