Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 11

En klass på Rotskärsskolan studerar hemma efter att flera elever fått positiva provsvar. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på Rotskärsskolan

Flera elever i en klass på Rotskärsskolan har på kort tid fått positiva provsvar på covid 19-test. Samtliga 20 elever i klassen har skickats hem för att hejda smittspridningen. Beslutet fattades i samråd med Smittskyddsenheten, Region Uppsala. Eleverna får distansundervisning till och med den 26 mars och erbjuds skollunch i form av lunchlådor under tiden de studerar hemma.

Smittspridningen i kommunen är fortsatt mycket hög, men har inte stigit sedan förra veckan. De senaste veckorna har många besökt drop in-provtagningen vid Skutskärs vårdcentral, och antalet provtagna har ökat. Enligt forskningsprojektet Crush Covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har antalet nya fall ändå minskat vilket är glädjande.

Tyvärr får vi rapporter om bristande efterlevnad i några av våra verksamheter. Denna vecka gäller det speciellt besökare inom kultur och fritid. Vi betonar att alla måste följa både nationella och regionala rekommendationer för att utvecklingen ska fortsätta åt rätt håll.

Vi följer noga utvecklingen av samhällsspridningen och hur den påverkar kommunens verksamheter. 

Vaccination

Den här veckan har den allmänna vaccinationen (fas 2) startat.
Alla vuxna i Uppsala län får ett brev från Region Uppsala när det är dags för vaccination. De äldsta får sina brev först. Just nu beräknas alla som är 80 eller äldre ha erbjudits sin första dos i mitten av april.
Kommunen hyr ut vaccinationslokalen på Tallmon till Region Uppsala, som ansvarar för både kallelser och vaccination.

Frågor om vaccination i Uppsala län går bra att ställa på telefon 018-617 45 40 Länk till annan webbplats., vardagar kl 8-16. Tala in ditt namn och telefonnummer när du har lyssnat på svarsmeddelandet. Region Uppsala ringer tillbaka inom två arbetsdagar.

Hur är läget i kommunen vecka 11?

I Samhällsbyggnadsförvaltningen är sjukfrånvaron låg, och bara ett fåtal fall av covid-19 har bekräftats. Kommunstyrelsens förvaltning är helt utan smitta, liksom Omsorgsförvaltningen där även övrig sjukfrånvaro nu sakta vänder neråt. Den är dock fortfarande på en hög nivå jämfört med samma period förra året.

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningen är hårt ansträngd med stigande sjukfrånvaro och bekräftade fall i flera verksamheter .

Personalsituationen är särskilt besvärlig i förskolan. Bara ett fåtal medarbetare har bekräftats positiva, men många är hemma med lindriga symptom eller av andra skäl. Om läget förvärras kan det bli nödvändigt att begränsa öppettiderna eller på annat sätt anpassa verksamheten för att kunna hålla öppet.

Skyddsmaterial

Tillgången på skyddsmaterial är fortsatt god. Vi saknar i dagsläget några beställda leveranser av handskar och munskydd, men klarar oss för en tid framåt tack vare att vi nu byggt upp ett beredskapslager.

Precis som tidigare veckor är bedömningen att vi inte behöver aktivera kommunens stab. Ledningsansvaret ligger alltså kvar hos förvaltningarna som får hjälp av stödfunktioner vid behov.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-03-19