Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avstängda gångbanor

Vecka 14 börjar BillerudKorsnäs arbetet med att byta ut en del av vattentuben mellan Långgatan och Älvbodavägen.

Den nya tuben byggs vid sidan av den gamla. Eftersom det blir mycket tung trafik och mycket personal på arbetsplatsen stänger BillerudKorsnäs av gångbanorna i närområdet (svarta markeringarna på bilden) under dagtid.

I slutet av vecka 18 töms den gamla tuben på vatten. Då lyfts även gångbron över tuben bort. Veckan därpå monteras 200 m ny tub (lila markering på bilden). I samband med tömningen kommer det att vara mycket vatten under viadukten vid Älvbodavägen.

BillerudKorsnäs sätter upp skyltar i området där arbetet utförs.

Kartbild som visar avstängda gångbanor
Sidan granskades senast 2021-03-31