Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 13

Smittspridningen ökar igen och lokala rekommendationer förlängs. Läs mer om det och läget i kommunens verksamheter.

Bild på kommun-flagga.

Färska siffror visar att smittspridningen ökar igen efter förra veckans blygsamma nedgång. Incidensen för Älvkarleby kommun ligger nu på 1 157 bekräftade fall per 100 000 invånare, och vi har fortfarande den högsta smittspridningen i hela länet. Smittan ökar överallt och Region Uppsala rapporterar om ett mycket ansträngt läge inom vården. De skärpta lokala rekommendationerna har förlängts till den 30 april, efter smittskyddsläkarens beslut.

Drop in-provtagningen har tillfälligt stängt i hela länet. Region Uppsala ökar istället tillgången till bokade tider.

Glad påsk och sunt förnuft

Oavsett om du firar påsk eller vill njuta av långhelgen på annat sätt så har du ett stort ansvar. Använd sunt förnuft och följ myndigheternas rekommendationer. De är till för din skull.

  • Hjälp handlarna att följa lagen - handla ensam.
  • Ät och umgås bara med dem du brukar träffa - håll avstånd.
  • Låt kvasten vila - res inte om du inte verkligen måste.

Vaccination

Vaccinationstakten ökar. Fas 1 är nu helt avslutad och fas 2 pågår hittills enligt plan. På morgonen den 31 mars hade knappt 9 % av kommuninvånarna fått sina båda sprutor och är därmed färdigvaccinerade. Motsvarande siffra för hela länet är 6,29 %.

Ibland blir det doser över när vaccinationerna är färdiga för dagen i externa lokaler. Om det finns ett överskott av doser kontaktar Region Uppsala de personer som står närmast i tur att kallas till vaccination. Detta går efter ålder och man kan inte anmäla sig till någon lista. Notera att regionen aldrig tar betalt och att de aldrig kräver att du legitimerar dig med Bank-ID.

Frågor om vaccination i Uppsala län går bra att ställa på telefon 018-617 45 40, vardagar kl 8-16. Tala in ditt namn och telefonnummer när du har lyssnat på svarsmeddelandet. Region Uppsala ringer tillbaka inom två arbetsdagar.

Hur är läget i kommunen vecka 12?

Sjukfrånvaron inom Omsorgsförvaltningen är fortsatt hög men det finns inga bekräftade fall, vare sig bland brukare eller personal. I Samhällsbyggnads-förvaltningen är sjukfrånvaron låg med enstaka bekräftade fall.

Utbildningsförvaltningen rapporterar enstaka fall utspridda i olika verksamheter. Den klass på Rotskärsskolan som haft klasskarantän i drygt en vecka är tillbaka i skolan sedan i måndags.

I förskolan är läget fortsatt ansträngt med hög personalfrånvaro. I vissa fall har förskolerektor vädjat till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma onsdag och torsdag på grund av personalbrist. Det har gett resultat och bara ett fåtal barn har varit på förskolan idag, onsdag. Stort tack, det hjälper oss mycket!

Nästa vecka har skolorna påsklov.

Materialtillgången är god och i dagsläget har vi allt vi behöver.

Vår bedömning är fortfarande att vi inte behöver aktivera kommunens stab. Ledningsansvaret ligger alltså kvar hos förvaltningarna som får hjälp av stödfunktioner vid behov.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-02-14