Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarlöfte 2021

Kommun samverkar med polisen för att du som bor, verkar och vistas i kommunen ska trivas och känna dig trygg.

Bild på Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland och Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande

Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland och Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande skriver under medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse

Medborgarlöftet är en viktig del i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att minska utsattheten för brott samt att öka tryggheten för dig som bor i kommunen. Under 2021 ska medborgarlöftet utgöras av inriktningsbeslut som tar avstamp i hur läget i kommunen ser ut.

Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, undertecknade medborgarlöftet för kommunens räkning.

”Jag ser mycket positivt på arbetssättet som lyfts fram i medborgarlöftet, och tror att det kommer att föra arbetet närmare medborgaren”, säger Marie Pettersson.

Inriktningsbesluten tas fram inför varje kvartal och beslutas av det lokala brottsförebyggande rådet som består av företrädare för olika kommunala verksamheter, polisen, Älvkarlebyhus, Sauvera och Gästrike räddningstjänst. Inför kommande inriktningsbeslut genomförs även en utvärdering av resultaten från föregående kvartal samt en uppföljning av specifika insatser.

Medborgarlöfte 2021 Pdf, 732 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny samverkansöverenskommelse

Kommunen och lokalpolisområde Norduppland har idag även tecknat en ny överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen sträcker sig till 2024 och gäller arbetet kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, samt förebyggande arbete gällande alkohol och narkotika.

Ta del av samverkansöverenskommelsen här Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2021-04-13