Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget v 15

Folkhälsomyndigheten anpassar rekommendationer för vaccinerade. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

bild på kommunflagga

Älvkarleby har nu en incidens på 941. Det är fortfarande mycket högt, men lägre än länsgenomsnittet som har stigit från 871 till 981. Stigningstakten bedöms dock vara något lägre jämfört med tidigare.

För andra veckan i rad är länets samlade bedömning att påverkan är allvarlig på samhällssektorn sjukvård samt liv och hälsa.

På grund av det allvarliga läget uppmanade Region Uppsala i början på veckan till "personlig lockdown". Budskapet innebär inte några nya riktlinjer eller lagar, utan handlar om hur var och en måste förhålla sig till det mycket allvarliga smittläget.

Anpassade rekommendationer

Folkhälsomyndigheten anpassar nu vissa åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vaccinerade. Du som fått första dosen och låtit tre veckor passera efter det kan t ex

  • träffa människor från några olika hushåll, även inomhus
  • besöka butiker
  • umgås med symptomfria barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd.

De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom fortsätter gälla för alla i samhället.

Vaccination

Region Uppsala bedömer nu att alla över 65 år ska ha fått fullgott vaccinationsskydd i mitten av sommaren. Det gäller under förutsättning att leveranserna av vaccin kommer som planerat och att inget oförutsett händer.
Uppdaterad tidplan finns på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccineringen återupptas för personer mellan 18 och 64 år, med insatser enligt LSS eller personlig assistans. Kallelser till vaccination kommer via brev.

Frågor om vaccination i Uppsala län

Ring 018-617 45 40, vardagar kl 8-16.

Hur är läget i kommunen vecka 15?

Sjukfrånvaron i våra verksamheter är stabil och i det stora hela på normal nivå. Omsorgsförvaltningen rapporterar att ingen brukare är bekräftat smittad. Kommunstyrelsen har inga nya fall, inte heller Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen

Efter påsklovet har bara ett fåtal nya bekräftade fall rapporterats. Sjukfrånvaron bland eleverna är låg eller normal. Läget i förskolorna börjar komma i balans och bara enstaka avdelningar har fortfarande hög personalfrånvaro.

Som tidigare gäller närundervisning med några undantag: Fjärrundervisning i språk och hem- och konsumentkunskap fortsätter för elever i åk 6 under vecka 16 och 17. Under samma period fortsätter Kulturskolan med undervisning i egna lokaler, men för övrigt är kulturskolans undervisning inställd. En lärare från Kulturskolan är fortsatt stationerad på Sörgärdet för att sköta musik-undervisningen.

Den 29 april tar ledningsgruppen ny ställning till hur verksamheten ska bedrivas, beroende på hur läget ser ut då. Vårdnadshavare får information direkt via Unikum.

Övrigt

Materialtillgången är god. Vårt beredskapslager är fyllt och bidrar till att vi klarar av eventuellt fördröjda leveranser.

Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna som vid behov får fortsatt hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner. Om ungefär en månad tar kommunledningen beslut om hur bemanningen ska se ut över sommaren.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-04-16