Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tryggt och snyggt

Under april och maj gallrar vi tätortsnära skog i Skutskär och Älvkarleby.

Bild på Kvarnskogen

Gallringen sker på naturmark inom planlagt område, så kallad tätortsnära skog. Stora Enso utför arbetet i samråd med tekniska avdelningen.

Syftet med gallringarna är att hålla tätortsnära skog vårdad och snygg, så att områdena känns trygga att vistas i.

I Skutskär gallras där naturmark gallras

  • på Liljebacken
  • i området söder om Östra Idbäcksvägen

Därefter gallras naturmark i Älvkarleby,

  • vid Skolgatan (intill PRO-lokalen)
  • öster om Barrvägen
  • i Kvarnskogen, söder om Sörgärdets skola

Närboende har fått information i sina brevlådor.

Välkommen att e-posta tekniskaadmin@alvkarleby.se om du har frågor om gallringarna.

Skutskär

Bild på området vid Östra Idbäcksvägen

Östra Idbäcksvägen: Gallring sker inom den heldragna linjen.

Älvkarleby

Bild på Kvarnskogen

Kvarnskogen: Gallring sker inom den heldragna linjen, söder om Sörgärdets skola

Bild på området vid Skolgatan

Skolgatan: Gallring sker inom den heldragna linjen, intill PRO-lokalen

Bild på Barrvägen

Barrvägen: Gallring sker inom den heldragna linjen

Sidan granskades senast 2021-04-20