Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 17

Kraftig minskning av nya fall, men högst andel viruspartiklar i avloppsvattnet. Läs mer om det och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på kommunflagga

Antalet nya fall i kommunen har sjunkit till 686 (per 100 000 invånare). Det är en kraftig minskning jämfört med förra veckans rapport och långt under länsgenomsnittet på 932.
Crush Covid visar mer statistik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Däremot sticker Älvkarleby ut med den högsta förekomsten av viruspartiklar i mätningar av avloppsvatten. Det kan tyvärr vara ett tecken på att smittan är på väg uppåt igen.

För fjärde veckan i rad är länets samlade bedömning att pandemin medför en allvarlig påverkan inom hälso- och sjukvård samt liv och hälsa. Läget är mycket ansträngt men har enligt Region Uppsala inte förvärrats sedan förra veckan.

Smittan sprids fortfarande mest i privata sammanhang och på arbetsplatser. Även grundskolan rapporteras nu som en källa till smittspridning, efter att man ser en ökning av antalet fall bland barn i åldern 11–19 år.

Vaccination

Huvudfokus för vaccinationsarbetet just nu är personer över 65 år. Enligt regionernas överenskommelse med regeringen skulle 80 procent av alla över 65 år ha fått sin första dos i mitten av maj. Det målet kommer Region Uppsala att nå redan denna vecka.

När fas 2 är helt klar kommer fördelningen av vaccin mellan regionerna att baseras på befolkningsantalet i åldrarna 18-65 år. Det innebär att Region Uppsala får en högre tilldelning än tidigare och vaccinationstakten kan öka ytterligare.

Kallelser med förbokade tider börjar i dagarna att skickas ut till personer i riskgrupp i åldrarna 18-59 år. Som riskgrupp räknas personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 på grund av vissa sjukdomar eller tillstånd, definierade av Folkhälsomyndigheten:

  • kronisk hjärt- eller kärlsjukdom inklusive högt blodtryck
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma
  • mycket kraftig övervikt, BMI 40 eller högre
  • neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • flera funktionsnedsättningar
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
  • Downs syndrom.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Materialtillgången är god och sjukfrånvaron i verksamheterna är generellt normal.

Omsorgsförvaltningen har fortfarande inga nya fall och läget har stabiliserats så pass att vi gått ner ett steg i påverkansgrad. Förvaltningen har också beslutat att trappa ner frekvensen för möten i sin interna stab till två gånger per vecka.

Ett fåtal fall har bekräftats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Vissa förskolor har hög personalfrånvaro, men av andra orsaker än covid. Utbildningsförvaltningen planerar nu för att tydliggöra och kommunicera riktlinjer när det gäller symptom som kan bero både på pollenallergi och covid.

I förra veckan förlängdes både nationella och regionala råd och rekommendationer. Regeringens rekommendation om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängdes inte, vilket nu tolkas som att kommuner och regioner får fatta egna beslut om det. Vi ser just nu över om och hur det påverkar oss.

Vår bedömning är fortfarande att det inte är nödvändigt att aktivera kommunens stab. Ledningsansvaret ligger alltså kvar hos förvaltningarna som får hjälp av stödfunktioner vid behov.

Michaela Swartling
beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2021-05-03