Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Asfaltering vid Liljebacken

Med start vecka 21 asfalterar vi den breddade delen av Kopphusvägen mot Liljebacken.

Vägen kommer först att jämnas till och sedan asfalteras. Under arbetets gång kommer flera tunga maskiner vara på plats. Det kan innebära visst buller samt vibrationer i marken.

För biltrafiken innebär arbetet även viss begränsad framkomlighet på vardagar kl. 06.30-19.00.

Arbetet beräknas ta ungefär två veckor.

Karta med markering på den delen av Kopphusvägen som ska asfalteras

Karta med markering på den delen av Kopphusvägen som ska asfalteras

Sidan granskades senast 2021-05-19