Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fler vill bo och bygga i kommunen

Flyttkedjan är igång och det är en ökad efterfrågan på både villor och lediga tomter.

Bild på baksidan av en människa med blå hängselbyxor, vit hjälm som gör ett glädjeskutt. I handen håller hen en rulle med ritningar.

Andelen bygglov som lämnades in till Bygg- och miljökontoret ökade markant under förra året och trenden verkar hålla i sig i år. Majoriteten gäller nybyggnation, tillbyggnad och fasadändringar. Efterfrågan på villatomter är stor. Idag är som exempel 26 av 37 tomter på det nya området Liljebacken i Skutskär sålda och tekniska kontoret arbetar för att kunna släppa nya tomtområden till försäljning.

Vid den senaste företagarfrukosten pratade vi bostadsmarknad och nybyggnationer i vår kommun tillsammans med flera aktörer. Vi diskuterade bland annat bostadsmarknaden i stort, läget hos mäklare och det kommunala bostadsbolaget, försäljning av kommunala tomter, nya bostadsområden och exploatörer som bygger och säljer nyproduktion. Presenterade gjorde, förutom representanter från kommunen, Svensk Fastighetsförmedling, Älvkarlebyhus och Anebyhusgruppen.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson summerade panelsamtalet med:

"Vi kan konstatera att vi befinner oss i en ´byggboom´. Gemensamt nu ska vi skapa möjligheter och se till att Älvkarleby kommun kan möta upp den här utvecklingen. Det ska byggas i kommunens alla delar”, säger Marie.

Bostadsmarknaden är stark i hela landet och intresset för större bostäder med trädgård och nära till natur ökar. Det är framförallt efterfrågan på villor och fritidshus som ökar, med även villatomter för nyproduktion är eftertraktat.

”Det vi kan bidra med är otroligt fina tomter, närheten till mycket, såväl natur och fritidsaktiviteter som närhet till större städer och bra kommunikationer. Älvkarleby kommun är definitivt spännande på bostadsmarknaden."

Företagarfrukost med tema - Det byggs nytt!

Svensk Fastighetsförmedling

Inflyttningen till kommunen sker främst från Gävle (50%) men också från Tierp, Uppsala och Stockholm. Övriga delar av Sverige står för 30%. De flesta som flyttar in till kommunen är mellan 0-50 år enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Under 2020 var det 64 personer fler som flyttade in till kommunen än ut. Med detta inledde Malin Jansson från Svensk Fastighetsförmedling panelsamtalet.

Villapriserna har stigit det senaste året och Malin tror att vi, i den procentuella ökningen, nu ligger i fas med snittet i Sverige. En hel del villor säljs för två-tre miljoner kronor, en prisnivå som Malin inte sett här förut. Det bidrar också till att fler och fler idag intresserar för att bygga nya villor, något som inte alltid lönade sig tidigare.

Älvkarlebyhus

Håkan Karlsson som är vd på Älvkarlebyhus berättar att samtliga lägenheter i beståndet idag är uthyrda. Tidigt i höstas stod det nya höghuset på Centralgatan 6 klart för inflyttning. Det bidrog till att flyttkedjor skapades då merparten av de som flyttade in i höghuset sålde sina villor. Trycket är fortfarande högt och fler nya lägenheter behövs både i Skutskär och i Älvkarleby. Håkan berättade om en kommande investering på ett fyrtiotal nya lägenheter på fastigheten där Korpen håller till idag. Älvkarlebyhus planerar också för 15 anpassade lägenheter på Riddersdalsvägen i Älvkarleby.

Älvkarleby kommun

Maj-Britt Lundberg är kommunens Mark- och exploateringsingenjör och säljer just nu kommunala tomter i en rasande fart och inom kort påbörjas också förberedande arbeten för att kunna släppa nya tomtområden till försäljning. På Liljebacken i Skutskär är 60 % av tomterna sålda idag.

Planer finns också för att bygga ett nytt industriområde i Bulto.

Anebyhusgruppen

Jörgen Lundborg från Anebyhusgruppen är en av exploatörerna och entreprenörerna som köper tomter, bygger- och säljer villor, parhus och radhus. Mest känd är han i Nybogård i Älvkarleby där det senaste tillskottet är de två radhusen på Movägen som går under namnet Grönakvadrat. Fler villor och radhus är på gång på Nybogård, men även på Liljebacken i Skutskär planerar han inom kort att bygga bostadsrättshus med 10-12 lägenheter. Jörgen har sett att tomtbristen i Gävle öppnar upp för mindre kommuner, extra gynnsamt är att tomtpriserna är lägre utanför städerna.

Länk till panelens bildspel Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2021-05-21