Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ny e-tjänst gör ansökan enklare

Sedan 1 mars går det att ansöka om försörjningsstöd via en e-tjänst. Tjänsten förenklar för både klienter och handläggare och används redan i mer än hälften av alla ärenden.

Bild på dataskärm

”Det är enklare för klienterna att ansöka, och socialsekreterarnas administrativa arbete har minskat avsevärt. Det innebär att vi frigör tid för mer socialt arbete, som att hjälpa klienten att hitta vägar till självförsörjning," säger Emilia Cole. Hon har jobbat med projektet sedan årsskiftet då en testfas startade.

Efter ungefär 2 månaders tester var e-tjänsten klar att lansera den 1 mars. Redan den första månaden låg användningen på drygt 40 % och har sedan dess ökat kontinuerligt. Idag används den i 60% av alla ärenden.
"Det är bättre än vi förväntade oss, och ett kvitto på att tjänsten underlättar för användarna," säger Emilia.

Hur funkar det?

Användarna loggar in med BankID när som helst på dygnet, och kan göra sin ansökan när som helst under månaden. För befintliga klienter anpassas formuläret efter tidigare ansökningar medan den som söker för första gången får fler frågor att besvara.

Precis som förut behöver handläggarna uppgifter om inkomster och utgifter, men nu behöver inte handlingarna längre skickas med i ansökan. De ska däremot finnas tillgängliga om handläggarna vill titta på dem.

"Vi väljer slumpvis ut ett antal ärenden att granska varje månad. Då kollar vi så att underlag stämmer överens med de uppgifter som har lämnats och att inget har blivit fel i ansökan," säger Emilia. Handläggarna följer upp orsaker till misstagen, också för att processen ska kunna utvecklas.

Utveckling

Just nu arbetar Emilia Cole för att inloggning till e-tjänsten ska kunna ske även med Freja eID. Det är en mobil e-legitimation för identifiering online som också kan användas i andra sammanhang.
"Vi behöver titta på ett alternativ till BankID som kan vara svårt att få för den som inte fullt ut behärskar det svenska språket," berättar Emilia. Hon hoppas att utvecklarna är i mål med det arbetet inom kort, och att det ger ännu fler möjlighet att använda e-tjänsten.

Sidan granskades senast 2021-05-27