Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 24

Folkhälsomyndigheten förlänger allmänna råd om allas ansvar till den 30 september. Läs mer om det, vaccinationsläget och ta del av läget i kommunens verksamheter.

Bild på flagga med kommunens logotyp

Den 16 juni meddelade Folkhälsomyndigheten att de nationella allmänna råden förlängs till den 30 september. De allmänna råden innebär i korta drag att vi alla behöver ta ansvar för att förhindra smittspridning genom att

  • stanna hemma vid minsta symptom på covid-19,
  • jobba hemifrån så ofta du kan,
  • hålla avstånd till andra samt
  • undvika miljöer där trängsel förekommer.

Råden innebär även att alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Mer om de nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

I Älvkarleby kommun har drygt 63 % fått första vaccindosen, och strax över 31 % har fått båda doserna.

Bokningen är öppen för dig som fyllt 31

Just nu kallas personer som är 31 år eller äldre till vaccination mot covid-19. Du bokar i första hand tid via 1177.se och loggar in med e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra det, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, är du välkommen att ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Bokningssystemet är baserat på födelsedatum, och inte födelseår. Det innebär att du som är född senare på året får vänta tills nästa åldersgrupp släpps på. Du som har aktiverat aviseringar från 1177.se får ett meddelande via sms eller e-post när det är din tur att boka.

Läs mer om vaccination för personer fyllda 31 år på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Crush covid

Smittspridningen fortsätter minska i alla åldersgrupper. Samtidigt uttrycker Region Uppsala en oro för en ökad förekomst av deltavarianten (tidigare kallad den indiska varianten).

Incidensen (antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna) i kommunen ligger enligt veckans rapport på 76, att jämföra med länet där motsvarande siffra är 100.

Läs veckans rapport på Crush covid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Region Uppsala har beslutat om nedtrappning av de regionala smittskyddsåtgärderna inom slutenvård samt kommunal vård och omsorg. Det innebär bland annat ändrade rutiner kring smittspårning samt användande av munskydd.

Inom Omsorgsförvaltningen finns ett kostaterat fall av covid-19. I övriga förvaltningar är det fortsatt smittfritt. Tillgången på skyddsmaterial är god och sjukfrånvaron ligger på stabila nivåer sedan några veckor tillbaka.

Frivilliga resursgruppens (FRG) uppdrag har avslutats och nu återstår bara sammanställning och utvärdering.


Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-05-06