Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pandemin och läget vecka 26

Från och med 1 juli gäller lättnader i Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Läs mer om det, covidbevis, vaccinationsläget och läget i kommunens verksamheter.

Bild på kommunflagga

Antalet smittade och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt. Samtidigt fortsätter antalet vaccinerade personer att öka. Därför har Folkhälsomyndigheten anpassat råd och rekommendationer. Från 1 juli gäller bland annat följande:

Rådet om att bara umgås i en mindre krets anpassas. Nu uppmanas du vidta smittskyddsåtgärder om du träffar personer utanför den mindre kretsen, t ex genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika nära kontakt i små utrymmen under en längre tid.
Råden om att handla ensam och att undvika nya kontakter under resor tas bort. Detsamma gäller råden till idrotts- och kulturföreningar.

För serveringsställen gäller följande:

  • Tidigare reglering gällande öppettider på serveringsställen tas bort.
  • Begränsningen gällande storlek på sällskap på uteserveringar slopas.
  • Inomhus tillåts sällskap upp till åtta personer i sittande sällskap. Serveringsställen ska se till att avstånd hålls mellan borden.

Från och med 1 juli gäller följande för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster:

  • Inomhus med anvisade sittplatser: 300
  • Inomhus utan anvisade sittplatser: 50
  • Utomhus med anvisade sittplatser: 3000
  • Utomhus utan anvisade sittplatser: 600

Antalet tillåtna deltagare på privata fester eller andra privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50 personer.

Mer information på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covidbevis

Nu kan du som fått minst en vaccindos hämta bevis på att du är vaccinerad, ett så kallat covidbevis. Covidbeviset ska underlätta resor inom Europa.

För att hämta ditt covidbevis via nätet behöver du ha e-legitimation.

Du som inte har e-legitimation uppmanas att kontakta E-hälsomyndigheten på telefon 0771-766 200 eller via e-post, registrator@ehalsomyndigheten.se. Öppettider är måndag till fredag kl. 08-18.

Du bör räkna med att det tar upp till sju dagar efter att du fått vaccinationen innan du kan hämta ut ditt bevis.

Besök covidbevis.se för att hämta ditt bevis eller för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

I skrivande stund har 72,69 % av medborgarna i Älvkarleby kommun fått sin första vaccindos, och 42,05 % har fått båda doserna. Motsvarande för länet är 68,29 % för dos ett och 37,92 % för dos två.

Bokningen är öppen för dig som fyllt 25 år

Just nu kan du som är 25 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Du bokar i första hand tid via 1177.se och loggar in med e-legitimation. Om du inte kan göra det, till exempel på grund av tekniska eller språkliga hinder, är du välkommen att ringa till Region Uppsalas bokningstelefon.

Bokningssystemet är baserat på födelsedatum. Det innebär att du som är född senare på året får vänta tills nästa åldersgrupp släpps på. Du som har aktiverat aviseringar från 1177.se får ett meddelande via sms eller e-post när det är din tur att boka.

Läs mer om vaccination för personer fyllda 25 år på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur är läget i kommunens verksamheter?

Semesterperioderna har börjat och i och med det går många verksamheter in i ett lugnare skede generellt. Läget är fortfarande stabilt, både vad gäller sjukfrånvaro och materialtillgång. Vi har inga bekräftade fall i någon av kommunens verksamheter.

Vi har tidigare hänvisat till forskningsprojektet Crush covid gällande incidensen (antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna). Projektet har sommaruppehåll och vi har därför ingen statistik att återge.

 

Michaela Swartling
Beredskapssamordnare och stabschef

Sidan granskades senast 2022-05-06