Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Förvaltning anmäler sig själva

Omsorgsförvaltningen anmäler sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bild på flagga med kommunens logotyp

Anmälningarna görs enligt Lex Sarah efter händelser på vård- och omsorgsboendet Tallmon.

”Jag ser oerhört allvarligt på det som har inträffat. Det är uppenbart att vi har brustit i såväl vårt uppdrag som våra rutiner”, säger förvaltningschef Lena Isokivelä.

En av händelserna ägde rum i början på juli i år. En boende befann sig då på en inglasad balkong utan tillsyn under en tid då två personal tillfälligt lämnat enheten och därmed lämnat en tredje personal ensam. Den boende har under tiden ramlat och slagit sig, vilket upptäcktes av anhöriga som kom på besök.

Läkare och sjuksköterska tillkallades, och vid undersökningen konstaterades att personen hade förhöjd kroppstemperatur och skrubbsår. Personen behandlades och fick därefter tät tillsyn och tillfrisknade under samma eftermiddag. Händelsen anmäls även enligt Lex Maria om vårdskada.

Det andra ärendet som förvaltningen väljer att anmäla till IVO handlar om hur en boende har närmat sig en annan boende på ett sätt som fått personen att känna obehag. Närmandena har skett vid flera tillfällen under en tid. Personen har inte fått några skador eller men till följd av närmandena.

Förvaltningen har gjort en interna utredningar av båda ärendena som visar på flera allvarliga brister i verksamhetens rutiner och processer. Verksamheten har tagit fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med bristerna. Flera åtgärder sattes in omgående och en del kommer att genomföras under hösten.

IVO kommer nu att granska åtgärdsplanerna för att säkerställa att tillräckliga åtgärder har satts in. Lena Isokivelä berättar att hon välkomnar IVO:s utredning.

”Granskningen ger oss möjlighet att bli bättre. Nu behöver vi blicka framåt och jobba för att något liknande saker inte ska kunna hända igen”, säger Lena.

Sidan granskades senast 2021-08-26