Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vi blir fler!

Vid halvårsskiftet hade Älvkarleby kommun 9 614 invånare. Det är den högsta siffran sedan 1981.

Bild på människor

Älvkarleby och Enköping har den näst högsta ökningen (1,1%) i Uppsala län där befolkningen ökat i alla kommuner.

I Älvkarleby kommun blir invånarna fler för tredje året i rad. Under det första halvåret 2021 flyttade 353 personer till kommunen, enligt siffror från SCB (Statistiska centralbyrån). Under samma period valde 242 personer att göra tvärtom och bosätta sig på annan ort. Med antal födslar och dödsfall inräknat har befolkningen ökat med 103 personer.

De allra flesta (276 personer) flyttar in från ett annat län. Drygt 60 kommer från en annan kommun i Uppsala län och 14 personer har flyttat in från utlandet.

Erik Klippmark är utredare i kommunen. Han har tittat närmare på vilka som väljer att bosätta sig i vår kommun, och berättar att åldersgruppen 20-24 år står för såväl flest inflyttningar som flest utflyttningar.

"Det största positiva flyttnettot, alltså inflyttning minus utflyttning, ser vi hos personer som är mellan 25 och 29 år. Åldersgruppen med största negativa flyttnettot är de som är 70-74 år," säger Erik.

Efterfrågan på tomter i kommunen är stor, och kommundirektören Maria Wikström ser positivt på utvecklingen;
”Nu arbetar vi hårt med att växla upp för att kunna erbjuda ännu fler bra boendemöjligheter. Vår förhoppning är ju att alla spännande utvecklingsprojekt, både i vår kommun, men också i grannkommunerna, ska ge ringar på vattnet och leda till en ännu större befolkningsökning de närmaste åren.”

Befolkningsökning i länet

Kommun

Befolkningsökning

Knivsta

1,3 %

Älvkarleby och Enköping

1,1 %

Håbo

0,8 %

Heby

0,6 %

Tierp

0,5 %

Östhammar

0,4 %

Uppsala

0,2 %

 

Sidan granskades senast 2023-03-07