Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vi reparerar hängbro

Hängbron mellan Överboda och Tallmon stängs delvis av på grund av besiktning och reparation. Avstängningen gäller för all trafik utom gång- och cykeltrafik.

Avstängningen beror på att det har blivit ett litet släpp på en av stagvajrarna som stabiliserar bron. Vi behöver nu därför besiktiga och se över resten av bron.

Anledningen till varför bron stängs av för annan trafik än gång- och cykeltrafik är för att tyngre trafik, såsom mopeder och hästtrafik, innebär en för stor belastning för bron under tiden för arbetet.

Vi har till viss del redan dragit igång arbetet, men då vi i nuläget inte vet vad besiktningen kommer visa kan vi inte ange någon sluttid. Inom kort kommer vi att sätta upp skyltar samt staket och betongsuggor för att avgränsa på platsen.

Sidan granskades senast 2021-09-13