Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Demokratin fyller 100 år

År 2021 är det 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige. För att uppmärksamma det har Älvkarleby kommun undertecknat deklarationen för en stark demokrati.

Demokrati 100 år vinjett

Deklarationen är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år som har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

De som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Läs mer på vardemokrati.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens åtagande

Bild på när kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson undetecknar Deklaration för en stark demokrati

Den som undertecknar deklarationen för en stark demokrati för kommunens räkning är kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson.

”Jag är stolt över att underteckna den här deklarationen. Demokrati är något som vi aldrig får ta för givet, och frågorna är lika aktuella och viktiga nu som för 100 år sedan” säger Marie.

Att demokratin fyller 100 år är något som kommer att märkas på flera sätt framöver, där fokus ligger på bland annat medborgarens inflytande.

”Vi har redan idag kanaler för medborgarinflytande, antingen genom att lämna ett medborgarförslag eller ställa frågor via allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktige. Vi vill titta på hur processerna ser ut idag och vad vi kan göra för att förbättra dem", säger hon.

För att främja demokratin och medborgarnas inflytande kommer kommunen även att börja arbeta med medborgardialog på ett mer aktivt och systematiskt sätt.

Kommunen kommer även att anordna teammånader på såväl kommunens webbplats som Facebooksida. Inspirationen till temamånaderna har hämtats lokalt, nationellt och globalt och täcker in många olika aspekter av demokratibegreppet.

  • Demokrati - hur funkar det?
  • Allmän och lika rösträtt
  • Det fria ordet
  • Barns rättigheter och barnkonventionen

Här hittar du mer material

Sidan granskades senast 2021-11-01