Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kretsloppsplan för en hållbar framtid

Vid senaste sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att anta en ny kretsloppsplan som ska gälla 2021-2025.

Bild på myror med pratbubblor

Det är Gästrike återvinnare som hållit i arbetet med att ta fram kretsloppsplanen. Planen, som har antagits i samtliga kommuner som ingår i kommunalförbundet Gästrike återvinnare, visar vägen mot en resurssmart framtid med cirkulär ekonomi.

”Efter ett mycket välplanerat och gediget arbete av Gästrike Återvinnare och medarbetare på kommunen är det glädjande att den nya kretsloppsplanen är antagen. De har alla varit ambitiösa och lyhörda och lyckats skapa en kvalitativ och genomförbar plan där vi tillsammans kan arbeta för en bättre framtid”, säger kommundirektör Maria Wikström.

I kretsloppsplanen finns fem målområden:

  • Förebygga resursslöseri – minska miljöbelastningen från konsumtion av varor och material.
  • Minska gifter i kretsloppet – minska spridningen av farliga ämnen.
  • Återanvända – använda befintliga resurser i största möjliga utsträckning.
  • Återvinna – förbättra sorteringen och öka materialåtervinningen.
  • Hålla rent och snyggt – skapa en ren, snygg och trygg utemiljö som vi alla är stolta över och tar ansvar för.
  Bild på kretsloppsplanens omslag

  Varför kretsloppsplan?

  Tidigare har planen kallats för avfallsplan, vilket också är benämningen i miljöbalken. Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, menar att den nya benämningen sänder en viktig signal.

  ”Jag tror att alla känner till att vi människor förbrukar mer resurser än vad vår planet hållbart klarar av. Jordens resurser är inte outtömliga, och att kalla planen för just kretsloppsplan beskriver väldigt väl hur vi behöver tänka och agera för att framtiden ska vara hållbar”, säger Marie.

  I kommunens verksamheter pågår redan idag en rad åtgärder inom flera av målområdena. Bland annat finns en möbelpool där kommunens verksamheter kan beställa återbrukade möbler. Måltidsverksamheten tillsammans med skolverksamheten jobbar med flera aktiviteter som ska minska matsvinnet.

  Om kretsloppsplanen

  Kretsloppsplanen är ett verktyg för hållbar utveckling i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med andra planer och program bidrar den till kommunala, regionala, nationella och globala mål för ett hållbart samhälle och en hållbar värld.

  Kretsloppsplanen (i Miljöbalken kallad avfallsplan) är en lagstadgad plan som ska finnas i alla kommuner.

  Planen innehåller tre delar:

  • Ett huvuddokument som innehåller planens syfte, mål, nycklar till framgång och målgrupper samt genomförande och uppföljning.
  • En digital inspirationsbank med förslag på åtgärder som kan hjälpa verksamheterna framåt i arbetet mot de utvalda målet. Tillsammans med huvuddokumentet och bilagor ger inspirationsbanken en inriktning för hur vi kan jobba för en resurssmart framtid med cirkulär ekonomi.
  • Bilagor med fakta och information.

  Läs mer på kretsloppsplangavleborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Sidan granskades senast 2021-11-11